TRANS TRITIA

 

 

 

 

 

Plný název projektu:
Zlepšení koordinace a plánování nákladní dopravy na území projektu TRANS TRITIA.  
(Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA Project territory)

Projekt je spolufinancován Programem Interreg CENTRAL EUROPE
Akronym projektu   :   TRANS TRITIA
číslo projektu           :    CE960

celkový rozpočet     :   €1.348 M
období realizace      :   1.9.2017 - 31.8.2020

Cílem projektu je zlepšit informovanost, plánování a koordinaci mezi regionálními orgány, správci dopravních sítí a účastníky nákladní dopravy. Projekt je zaměřen na přeshraniční, nadnárodní i meziregionální spolupráci s cílem posílit hospodářskou a sociální soudržnost za účelem dosažení cílů definovaných ve strategiích Evropa 2020 nebo Bílé knize EU o dopravě.

Projekt se skládá ze dvou částí:

- Strategie multimodální nákladní dopravy ( vč. Akčního plánu pro implementaci)
- Dopravní model zabývající se přeshraniční nákladní dopravou

Partnery projektu jsou:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (vedoucí partner projektu)
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Výskumný ústav dopravný, a. s.
Dopravní projektování, spol. s r.o.
Žilinská univerzita v Žiline

Hlavním příjemcem projektu je Evropské seskupení územní spolupráce TRITIA se sídlem v Cieszyně.

Více informací o projektu jsou k dispozici zde:

Projekt na stránkách Programu Interreg CENTRAL EUROPE

Projekt na Facebooku

Seminář v Ostravě 20.4.2018 - tisková zpráva

 

 

 

 

Akce a projekty, partnerství: