TRANS TRITIA

 

 

 

 

 

Plný název projektu:
Zlepšení koordinace a plánování nákladní dopravy na území projektu TRANS TRITIA.  
(Improving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA Project territory)

Projekt je spolufinancován Programem Interreg CENTRAL EUROPE
Akronym projektu   :   TRANS TRITIA
číslo projektu          :    CE960

celkový rozpočet     :   €1.348 M
období realizace      :   1.9.2017 - 30.11.2020

Cílem projektu je zlepšit informovanost, plánování a koordinaci mezi regionálními orgány, správci dopravních sítí a účastníky nákladní dopravy. Projekt je zaměřen na přeshraniční, nadnárodní i meziregionální spolupráci s cílem posílit hospodářskou a sociální soudržnost za účelem dosažení cílů definovaných ve strategiích Evropa 2020 nebo Bílé knize EU o dopravě.

Projekt se skládá ze dvou částí:

- Strategie multimodální nákladní dopravy ( vč. Akčního plánu pro implementaci)
- Dopravní model zabývající se přeshraniční nákladní dopravou

Partnery projektu jsou:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. (vedoucí partner projektu)
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Výskumný ústav dopravný, a. s.
Dopravní projektování, spol. s r.o.
Žilinská univerzita v Žiline

Hlavním příjemcem projektu je Evropské seskupení územní spolupráce TRITIA se sídlem v Cieszyně.

Více informací o projektu jsou k dispozici zde:

Projekt na stránkách Programu Interreg CENTRAL EUROPE

Projekt na Facebooku

Závěrečná publikace 

 

INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU:

19.11.2020  Závěrečná konference projektu 

02.10.2020  European Week of Regions and Cities 2020 - pozvánka na konferenci    

01.06.2020  Projekt finalizuje výstupy

14.02.2020  Trimodální logistická centra ve Slezsku?

05.12.2019  O projektu TRANS TRITIA ve Štětíně

06.11.2019  63. zasedání Pracovní skupiny pro vnitrozemskou vodní dopravu, Ženeva OSN

19.09.2019  Prezentace projektu na "Plavebních dnech 2019" ve Zlíně

25.06.2019  VIDEO (ke stažení) pracovní seminář k Akčnímu plánu pro logistická centra/teminály, Ostrava

16.05.2019  Pracovní seminář k Akčnímu plánu pro nákladní železniční dopravu, Ostrava (tisková zpráva)

05.04.2019  Studijní cesta - Multimodální logistické centrum Magdeburg, 05.04.2019 

01.04.2019  Prezentace projektu na konferenci "Vodní cesty pro 21. století" , Praha

25.03.2019  Jednání partnerů k projektu v Ostravě

07.11.2018  Jednání partnerů projektu k postupu na projektu, Ostrava

20.04.2018  Pracovní seminář k Akčnímu plánu vnitrozemských vodních cest, Ostrava (tisková zpráva)

23.11.2017  Oficiální zahájení projektu,  Cieszyn 

 

VÝSTUPY PROJEKTU: 

! Na filmy TRANS TRITIA se vztahují autorská práva. Pořizování kopií filmů je možné pouze za účelem jejich dalšího zveřejnění v nezkrácené formě a bez jakýchkoliv změn.

Akční plán - vodní cesty

  FILM                                         D T2.1.1         D T2.1.2         D T2.1.3          D T2.1.4                   

 

Akční plán - železnice

FILM                                           D T2.2.1          D T2.2.2          D T2.2.3         D T2.2.4
                    

 

Akční plán - logistické terminály/centra

FILM                                           D T2.3.1          D T2.3.2         D T2.3.3         D T2.3.4
                   

Akce a projekty, partnerství: