ODRA OK


projekt spolufinancován programem INTERREG V-A Česká republika-Polsko, Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia,  registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000819
Období realizace projektu 07/2017-06/2018.

 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. a Górnośląska Agencja
Promocji Przedsiębiorczości sp z o.o.
  po vzájemné dohodě připravily společný projekt na možné využití řeky Odry v souvislosti se záměrem nadnárodního projektu propojení evropských vodních cest  Dunaj-Odra-(Labe). Projekt ODRA OK se soustředí na jeho přeshraniční úsek od polského Kędzierzyna-Koźlí přes Ostravu až po Mošnov v délce cca 90 km.

Cílem projektu ODRA OK je zpracovat rozvojovou studii využití usplavněné Odry pro zvýšení přístupnosti i atraktivity přeshraničního regionu a rozvoje podnikatelského prostředí,  vč. např. propojení stávající turistické infrastruktury.  Na zpracování studie se bude podílet tým odborníků z české i polské strany. Výsledky projektu budou prezentované  v rámci česko-polské platformy Oderské fórum-Forum Odrzańskie v závěru realizačního období.

Projektoví partneři :

                                                 

 

Výstupy projektu  - Wyniki projektu

 

                                

 

                                

Akce a projekty, partnerství: