MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI

logo.png

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je strategické partnerství k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje, které postupně vznikalo v průběhu roku 2010 a bylo završeno oficiálním podpisem dokumentu o uzavření paktu 24. 2. 2011 v Ostravě mezi Moravskoslezským krajem, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a Regionální radou Regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Dne 25. 9. 2012 přistoupil k Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti Úřad Práce České republiky za účelem provázání národní politiky zaměstnanosti s aktivitami Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Dne 1. 12. 2015 byla v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje slavnostně podepsána nová Dohoda o partnerství - Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Tato dohoda byla uzavřena v souvislosti s ukončením platnosti původní dohody o partnerství z 24. 2. 2011. Na původní dohodu přímo navazuje a zahrnuje opodstatněné změny, které vycházejí z dosavadního fungování Moravskoslezského paktu zaměstnanosti jako pilotního teritoriálního paktu zaměstnanosti v České republice. V návaznosti na první dohodu z 24. 2. 2011 je platnost nové dohody pro pokračování MSPaktu stanovena na období do 31. 12. 2023 (v souladu s pravidlem n+3 současného programového období EU 2014 - 2020).

Signatáři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti jsou Moravskoslezský kraj, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Úřad práce ČR, Regionální rada odborových svazů ČMKOS Moravskoslezského kraje, zmocněnec vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které je současně nositelem Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Od svého založení v únoru 2011 se Moravskoslezský pakt zaměstnanosti stal respektovaným leaderem v ČR, přenášející know-how do dalších krajů - v roce 2017 již existují pakty zaměstnanosti ve všech krajích ČR. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá k pozitivnímu image Moravskoslezského kraje i České republiky a je uváděn jako příklad dobré praxe v OECD a EU.

 

Realizace činností Moravskoslezského paktu zaměstnanosti je finančně podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Bližší informace na www.mspakt.cz 

Kontakt:

Mgr. Martin Navrátil, Ph. D.
tajemník MSPaktu
tel: 725 736 355
e-mail: mnavratil@msunion.cz


RNDr. Jan Beneš
výkonný manažer MSPaktu
tel: 775 904 384
e-mail: jbenes@msunion.cz

 

Signatáři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti:

 

Akce a projekty, partnerství: