POLSKO-ČESKÉ FÓRUM ROZVOJE DOPRAVY

 

Iniciátorem projektu je fundace Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych ve Varšavě, která připravila projekt do výzvy programu Česko-polské fórum  vyhlášené polským ministerstvem zahraničních věcí a nabídla spolupráci Sdružení pro rozovoj Moravskolezského kraje, z.s.  Cílem projektu je

  • zvýšit a posílit spolupráci mezi odborníky, samosprávou,  podnikateli a vědeckými pracovníky z České republiky a Polska;

  • zvýšit počet společných polsko-českých strategických, plánovácích, výzkumných a implementačních projektů;

  • zpracovat společné polsko-české priority v oblasti územního rozvoje, rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v příhraničních oblastech;

  • zajistit finanční prostředky pro další společné polsko-české aktivity pro inovace a udržitelnou dopravu

 V průběhu trvání projektu se předpokládá následující spolupráce:

  • příprava dvoudenních seminářů s cílovou skupinou z Polska i České republiky
  • zřízení internetového portálu Polsko-české fórum rozvoje dopravy
  • zahájení činnosti odborné diskusní skupiny na sociální síti  LinkedIn a  informačních kanálech na Twitter a Facebook
  • diskusní fórum na projektovém portálu
  • publikace tří bulletinů Polsko-české fórum rozvoje dopravy
  • shrnutí projektu proběhne v průběhu mezinárodní konference TRANSPORT 2015

 
Projekt probíhá do konce roku 2015.

Akce a projekty, partnerství: