TRANSPORT

logo TRANSPORT_2016.png

21. ročník konference TRANSPORT se uskuteční 22. 9. 2017 v Ostravě (Clarion Congress Hotel Ostrava). Hlavním tématem letošního ročníku bude rozvoj železniční dopravní infrastruktury v kontextu 170. výročí příjezdu prvního vlaku na Ostravsko.
Na konferenci navazuje


Odborná konference TRANSPORT, pořádaná od roku 1997, podporuje rozvoj dopravní infrastruktury  na území moravskoslezského regionu a jeho propojení se sousedními regiony. Konference dlouhodobě také prezentuje Moravskoslezský kraj jako investičně zajímavý region s kvalitním dopravním napojením na evropskou dopravní sít.

                                    

Záštitu na konferenci převzali:

      

     

                         

 MARKETINGOVÍ  a MEDIÁLNÍ  PARTNEŘI:

        

     

 

 

TRANSPORT 2016:

     

Páteřní dopravní infrastruktura MSkraje 1997-2016 a výhled do roku 2030

TRANSPORT 1997-2016 (závěry konference)


Kontaktní osoba: Ing. Pavel Santarius, Ph.D.
tel: +420 721 317 886
e-mail: psantarius@msunion.cz 

 

 

Akce a projekty, partnerství: