TRANSPORT

logo TRANSPORT_2016.png

21. ročník konference TRANSPORT se uskutečnil 22. 9. 2017 v Ostravě a hlavním tématem letošního ročníku byl rozvoj železniční dopravní infrastruktury v kontextu 170. výročí příjezdu prvního vlaku na Ostravsko.


Odborná konference TRANSPORT, pořádaná od roku 1997, podporuje rozvoj dopravní infrastruktury  na území moravskoslezského regionu a jeho propojení se sousedními regiony. Konference dlouhodobě také prezentuje Moravskoslezský kraj jako investičně zajímavý region s kvalitním dopravním napojením na evropskou dopravní sít. 

                            
 

Rozvoj vysokorychlostní železnice v Moravskoslezském kraji jako součást Koridoru Balt -Jadran

Tisková zpráva

 

Záštitu na konferenci převzali:

      

     

KONFERENCE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA
Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

         

                    

PARTNEŘI  KONFERENCE:

         

                                  

 

 

 

TRANSPORT 2016:

     

Páteřní dopravní infrastruktura MSkraje 1997-2016 a výhled do roku 2030

TRANSPORT 1997-2016 (závěry konference)


Kontaktní osoba: Ing. Pavel Santarius, Ph.D.
tel: +420 721 317 886
e-mail: psantarius@msunion.cz 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: