TRANSPORT

logo TRANSPORT_2016.png

21. ročník konference TRANSPORT se uskuteční 22. 9. 2017 v Ostravě, Clarion Congress Hotel Ostrava (předchází akci Den železnice, který se letos uskuteční v Bohumíně). Hlavním tématem letošního ročníku bude rozvoj železniční dopravní infrastruktury v kontextu 170. výročí příjezdu prvního vlaku na ostravsko.Odborná konference TRANSPORT, pořádaná od roku 1997, podporuje rozvoj dopravní infrastruktury  na území moravskoslezského regionu a jeho propojení se sousedními regiony. Konference dlouhodobě také prezentuje Moravskoslezský kraj jako investičně zajímavý region s kvalitním dopravním napojením na evropskou dopravní sít.

Letošní ročník bude uspořádán pod záštitou
prezidenta republiky Miloše Zemana.
hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Pozvánka                Program                  Přihláška                 Pro marketingové partnery

MARKETINGOVÍ PARTNEŘI:

        

MEDIÁLNÍ PARTNER:

 

 

TRANSPORT 2016:

     

Páteřní dopravní infrastruktura MSkraje 1997-2016 a výhled do roku 2030

TRANSPORT 1997-2016 (závěry konference)


Kontaktní osoba: Ing. Pavel Santarius, Ph.D.
tel: +420 721 317 886
e-mail: psantarius@msunion.cz 

 

 

Akce a projekty, partnerství: