TRANSPORT

logo TRANSPORT_2016.png

22. ročník konference TRANSPORT se uskuteční 21. 11. 2018 v Clarion Congres Hotel Ostrava.


Odborná konference TRANSPORT, pořádaná od roku 1997, podporuje rozvoj dopravní infrastruktury  na území moravskoslezského regionu a jeho propojení se sousedními regiony. Konference dlouhodobě také prezentuje Moravskoslezský kraj jako investičně zajímavý region s kvalitním dopravním napojením na evropskou dopravní sít. 

                            
 

Rozvoj vysokorychlostní železnice v Moravskoslezském kraji jako součást Koridoru Balt -Jadran

Páteřní dopravní infrastruktura MSkraje 1997-2016 a výhled do roku 2030

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: