O SDRUŽENÍ

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. působí v Moravskoslezském kraji od roku 1990. V současnosti sdružuje 117 členů, kterými jsou průmyslové, stavební a obchodní podniky, distribuční společnosti a další podnikatelské subjekty, oborové klastry, města a obce, vysoké a střední školy, projektové a poradenské organizace, zdravotnické organizace a pojišťovny, personální, vzdělávací a rozvojové agentury.

Sdružení dlouhodobě prosazuje zájmy svých členů v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje a podporuje vnitroregionální diskusi.

12. dubna 2016 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Sdružením pro rozvoj MSK.

Hlavní oblasti spolupráce:

 1) Zlepšování investičního a podnikatelského prostředí

 2) Podpora zaměstnanosti zejména prostřednictvím Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

 3) Podpora vzdělávání se zřetelem na budoucí potřeby vyváženého rozvoje regionu

 4) Rozvoj dopravní infrastruktury a logistiky.

 5) Zlepšování kvality životního prostředí.

 6) Podpora vědy, výzkumu a inovací.

 7) Efektivní využívání dotačních titulů pro realizaci strategických priorit MSK.

 8) Vzájemná spolupráce při tvorbě strategických dokumentů MSK.

 9) Rozvoj mezinárodní spolupráce.

10) Podpora pozitivního vnímání a objektivního mediálního obrazu MSK.

 


Struktura členské základny podle odvětví

Struktura členské základny podle odvětví

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: