Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji


Memorandum podepsané dne 5.11.2013 u příložitostí 17.ročníku Mezinárodní konference TRANSPORT, navazuje na předchozí memorandum z roku 2001 a jeho dodatek z roku 2006. Podpisem memoranda byl povtrzen zájem Ministerstva dopravy ČR, Správy železniční dopravní cesty, s.o., Moravskoslezského kraje, Českých drah, a.s. a Sdružení pro rozvoj Moravsksolezského kraje  nadále spolupracovat na přípravě a realizaci definovaných železničních stavbách v následujících létech.

 

  

Akce a projekty, partnerství: