OKAP

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Období realizace projektu: červenec 2018 – červen 2021

 

Pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje jsou realizovány tyto dvě aktivity:

1. Klíčová aktivita Podpora kariérového poradenství (KA K), podaktivita Propojení kariérového poradenství ve školách s trhem práce (K 7)

⦁ Příprava podpůrného dokumentu pro výchovné/kariérové poradce a žáky, který bude obsahovat ucelené, logicky uspořádané a pro školní využití přizpůsobené informace o regionálním trhu práce.
⦁ Vytvoření elektronické platformy (www, FB) k propojení kariérového poradenství ve školách s trhem práce.
⦁ Vzdělávání a konzultace pro výchovné/kariérové poradce, vč. konzultační linky.

 

2. Syntéza a zhodnocení produktů vytvořených v rámci grantových projektů a individuálních projektů ostatních OP VK (KA S), podaktivita Syntéza a zhodnocení produktů v oblasti kariérového poradenství v MSK

⦁ V rámci této aktivity vyhodnotíme projekty realizované s podporou OP VK v regionu. Půjde o projekty zaměřené na kariérové poradenství a propojování trhu práce a středního školství. Projekty porovnáme, zvážíme využitelnost uplatněných postupů a výstupů. Ze získaných poznatků vytvoříme syntézu, kterou zveřejníme a zároveň ji využijeme v rozvoji některých klíčových aktivit.

 

Kontaktní osoba:

Kateřina Tvrdá
Analytik trhu práce
tel: +420 739 687 908
e-mail: ktvrda@mspakt.cz

 

Akce a projekty, partnerství: