PARTNERSTVÍM KE ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI

Operační program
OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa
2 Aktivní politiky trhu práce

Oblast podpory
2.1. Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Číslo projektu
CZ.1.04/2.1.01/E1.00003

Obsah projektu
Projekt reaguje na dlouhodobý nedostatek technicky vzdělané a dostatečně kvalifikované pracovní síly pro průmyslové obory v kraji, zvláště zpracovatelský průmysl.

Cílem projektu je v rámci platformy partnerských a spolupracujících subjektů navrhnout a ověřit nový inovativní přístup ke slaďování poptávky na trhu práce v technických a řemeslných profesích v MSK a zvýšit uplatnitelnost absolventů SŚ v technických a řemeslných profesích na trhu práce v MSK.

Dílčími cíli projektu jsou:
CÍL 1 - Navrhnout a zpracovat analýzy trhu práce a absorpční kapacity trhu práce v MS kraje sloužící jako podklad pro rozvoj metodiky inovativního přístupu při slaďování poptávky a nabídky na trhu práce a zvyšování zaměstnatelnosti CS na trhu práce v MSK.
CÍL 2 - Realizace individualizovaného rozvojového programu pro CS - 100 absolventů SŠ/SOU (uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP) a 100 žáků posledních ročníků SŠ (zájemců o zaměstnání).
CÍL 3 - Zprostředkování zaměstnání pro min. 30 uchazečů na nově vytvořená pracovní místa, a za tímto účelem aktivní rozvoj spolupráce zaměstnavatelů s dalšími subjekty.


Cílové skupiny
•    zájemci o zaměstnání – žáci posledních ročníků SŠ v MSK, kteří absolvují v roce 2015 a vstoupí na trh práce (nepokračují ve studiu na VŠ)
•    uchazeči o zaměstnání – nezaměstnaní absolventi SŠ do 20 let věku evidovaní na ÚP


Výstupy projektu
-    30 nově vytvořených pracovních míst, z toho 20 nově vytvořených pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání, tj. absolventy SŠ a SOU v evidenci ÚP a 10 nově vytvořených pracovních míst pro zájemce o zaměstnání, tj. žáky posledního ročníku studia SŠ a SOU
-    200 podpořených osob, z toho 100 podpořených uchazečů o zaměstnání, tj. absolventů SŠ a SOU v evidenci na ÚP a 100 zájemců o zaměstnání, tj. žáků posledního ročníku studia SŠ a SOU.
-    3 nově vytvořené produkty: Metodika nového přístupu ke slaďování poptávky a nabídky v technických oborech v MSK, Analýza uplatnitelnosti absolventů v technických a řemeslných profesí na trhu práce v MSK a Zpracování profilů vybraných profesních skupin (10 – 12 profilů zapojených profesí).


Přehled klíčových aktivit projektu
1.    Řízení projektu
2.    Podpora a vyhodnocení ověření nového přístupu ke slaďování poptávky a nabídky na trhu   
       práce v MSK
3.    První práce
4.    Cesta k technické kariéře
 

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 8.590.055,04 Kč
Podíl ESF 7.301.546,78 Kč
Podíl státního rozpočtu 1.288.508,26 Kč


Doba realizace projektu
01.12.2014 – 31.10.2015


Kontaktní osoba

Ing. Daniela Matějů
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 592
e-mail: daniela.mateju@kr-moravskoslezsky.cz


RNDr. Jan Beneš
odborný garant projektu
tel.: 775 904 384                                                                                                                            
email: jbenes@msunion.cz

 

 

DOTAZNÍK

DOTAZNÍK PRO ŠKOLY

Akce a projekty, partnerství: