SPOLEČNÁ CESTA K RŮSTU II

 

1. července 2019 zahájilo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje realizaci projektu "Společná cesta k růstu II", registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010889

Hlavním cílem projektu je růst adaptability zaměstnanců zvyšováním jejich odborných dovedností, znalostí a kompetencí. Dílčími cíli projektu je udržet stávající zaměstnance v pracovním procesu a zároveň zvýšit konkurenceschopnost všech zapojených společností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022

Rozpočet: 12.243.216,- Kč

 

Kontaktní osoba:

Ing. Svatava Ranochová
724 318 944
sranochova@msunion.cz

 

 

LETÁK

Akce a projekty, partnerství: