KARIÉRA PO PADESÁTCE

 

Název projektu: Kariéra po padesátce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009724
Období realizace projektu: prosinec 2018 – leden 2021

 

Počátkem prosince 2018 zahájil Moravskoslezský pakt zaměstnanosti pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ve spolupráci s partnerem Úřadem práce ČR realizaci projektu „Kariéra po padesátce“.

Prostřednictvím projektu chceme podpořit skupinu dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných lidí ve věku nad 50 let, kteří patří mezi nejvíce znevýhodněné osoby na trhu práce. Pomocí uceleného souboru aktivit a důrazu na individuální práci s každým účastníkem vytváříme podmínky pro odstranění nebo zmírnění handicapů u těchto osob ve vztahu k trhu práce a zvyšujeme jejich šanci na návrat do pracovního procesu.

Cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost 200 účastníků lepším poznáním svých vlastních profesních předpokladů, upevněním motivace k pracovnímu uplatnění a zvýšením úrovně jejich kompetencí, které jsou přenositelné do různých povolání a jsou klíčové pro úspěch v práci. Součástí realizovaných aktivit je i forma tréninkové práce na zkoušku za účelem nacvičení a trénování určitých kompetencí a povinností vyplývající z pracovně právních vztahů.

V rámci realizace projektu plánujeme opětovně získat zaměstnání pro min. 20 účastníků projektu na trvalý pracovní poměr.

 

Kontaktní osoba:

Jiřina Chlebková
manažer projektu
tel.: +420 605 383 420
e-mail: jchlebkova@mspakt.cz

 

LETÁK

Akce a projekty, partnerství: