HLAVNÍ AKTIVITY

Hlavní aktivity sdružení jsou směřovány za účelem

  • zlepšování investičního a podnikatelského prostředí kraje a jeho konkurenceschopnosti s cílem růstu produktivních pracovních míst, krajského HDP a životní úrovně občanů v Moravskoslezském kraji,
  • odstraňování překážek v podnikání,
  • rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti, logistiky a dopravních systémů,
  • přípravy realizace revitalizačních a rozvojových záměrů zejména v oblasti surovin, energetiky
    a životního prostředí,
  • podpory vědy, výzkumu a odborného školství s důrazem na spolupráci výzkumných institucí, vysokých škol a aplikační praxe, s důrazem na konkurenceschopnost a růst inovací,
  • podpory technického školství v regionu jakož i technického učňovského školství ve smyslu jeho zvýhodnění vůči všeobecnému školství,
  • širší komunikace a spolupráce v rámci regionu, nového nadregionálního uskupení TRITIA, České republiky i Evropské unie a koordinace regionálních aktivit,
  • trvalé podpory odpovědného chování podniků/firem, institucí veřejné správy i jednotlivců vůči společnosti, v níž působí.

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: