KOMPETENCE 4.0

 

 

Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231

Realizátor projektu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Regionální partner projektu pro Moravskoslezský kraj

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje podílí v roli regionálního partnera na realizaci projektu „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) ve spolupráci s dalšími třemi regionálními partnery – teritoriálními pakty zaměstnanosti ze Středočeského, Ústeckého a Zlínského kraje.

Cíle projektu

Cílem projektu je podpořit adaptaci institucí trhu práce na změny vyplývající ze 4. průmyslové revoluce tak, aby po skončení realizace projektu byly schopny včas predikovat a reagovat na budoucí potřeby trhu práce.

Specifickým cílem projektu je vytvořit a v praxi odzkoušet nástroj pro včasnou identifikaci v budoucnu vyžadovaných kompetencí v 10 klíčových sektorech a rozšířit spolupráci 8 firem a škol v každém zapojeném regionu o aplikaci prvků duálního vzdělávání pro zajištění vzájemné komplementarity ve vztahu k potřebám pracovního trhu (celkem 32 nově založených/inovovaných partnerství za dobu realizace projektu).

Rozpočet krajské platformy

9, mil. Kč

 

Doba realizace projektu

říjen 2019 – listopad 2022

 

Leták

 

Kontakt

Šárka Plačková
Expert pro rozvoj spolupráce SŠ a firem
Mobil: 775 512 362
E-mail: splackova@mspakt.cz

 

Akce a projekty, partnerství: