BALTIC-ADRIATIC TRANSPORT COOPERATION

bac.jpg

 

 

 

Dopravní osa Balt-Jadran je projektem transevropského vysokopacitního železničního spojení od přístavů Gdynia a Gdańsk na severu Polska do přístavů Trieste a Ravenna v severní v Itálii. Tato dopravní osa probíhá i Moravskoslezským krajem.

V rámci této dopravní osy byl připraven projekt nadnárodní spolupráce Baltic-AdriaticTransport Coperation (BATCo), který byl přijat a financován evropským programem CENTRAL EUROPE. Projekt byl zaměřen na udržitelný rozvoj dopravy a hospodářskou spolupráci regionů nacházejících se podél této významné evropské severojižní dopravní tepny. V rámci projektu BATCo byla  řešena oblast týkající se dopravního systému jako např. zřízení dopravního modelu a jeho vlivů na životní prostředí. Za účelem ekonomického a logistického rozvoje oblastí podél baltsko-jaderského spojení bylo založena Nadnárodní podnikatelská aliance s kontaktními místy podél celé osy. Projektu BATCo se účastnilo 18 partnerů z České republiky, Polska, Slovenska, Rakouska a Itálie. Vedoucím partnerem projektu byla rakouská spolková země Korutany, za Českou republiku se na projektu podílelo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Projekt byl řešen v létech 2010 - 2013.

Více informaci o projektu zde.

ZÁVĚREČNÁ PUBLIKACE PROJEKTU

 

Akce a projekty, partnerství: