ODBORNÉ SEKCE A PRACOVNÍ SKUPINY

Pro naplňování hlavních programových okruhů činnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje působí v rámci sdružení tyto odborné skece a pracovní skupiny.

  • sekce dopravní
  • sekce životního protředí a energetiky
  • pracovní skupina pro podporu umisťování investic v Moravskoslezském kraji
  • pracovní skupina vzdělávání

Členové sdružení se mohou do činností odborných sekcí a pracovních skupin aktivně zapojit.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: