Trimodální logistické centrum Magdeburger Hafen

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje zajistilo ve spolupráci s Průmyslovou a hospodářskou komorou v Magdeburgu studijní cestu do logistického centra Magdeburger Hafen, GmbH. Toto centrum pro návštěvu nebylo vybráno náhodně, neboť jeho služby se opírají o  

- trimodalitu, tj. propojuje silniční, železniční i vodní dopravu
- rozvojové projekty v oblasti zelené energetiky
- veřejně dostupné služby a jeho většinový podíl ve vlastnictví města (95%)

Rozhodnutí města Magdeburg o zřízení provozovatele průmyslového areálu a trimodálního logistického centra z před více než 20 léty je dnes prokazováno zvyšujícím se zájmem současných dopravců, přepravců nebo zaměstnavatelů. Navíc dalšímu rozvoji funkčního systému v souladu s udržitelným rozvojem napomáhají další projekty, jako např. hybridní lokomotivy, napájení terminálů a elektřina z místních obnovitelných zdrojů; v realizaci je i projekt čerpací stanice napájenou větrnou energii. Logistické a průmyslové centrum zaměstnává cca 4000 osob a dalších 4000 osob je zaměstnaných v dodavatelských, servisních službách (město Magdeburg má 230 tisíc osob)

Technická opatření (plavební komory, plavební vrata) provedená nebo připravována na Labi i na umělém kanále umožňují prakticky také celoroční překládku nákladu z/na železnici, vodu i silnici. A současně chrání centrum před vyššími stavy vody na Labi (povodně). K technickým vymoženostem (a součásti) vodní infrastruktury patří i mimoúrovňová křižovatka vodních cest – Mittelland Kanal a řeky Labe.  

Poznatky a inspirace z této studijní cesty budou Sdružením využity v aktivitách projektu TRANS TRITIA jak i při dalším prosazování projektů spojených s rozvojem Moravskoslezského kraje v souvislosti se záměrem splavnění Odry do Ostravy.

Možnost účastnit se této studijní cesty využili nejen představitelé členský organizací Sdružení (České plavební a vodocestné sdružení, Inovace v dopravě nebo Plavba a vodní cesty), ale také kolegové ze Slovenska (Žilinská univerzita) a Polska (primátor Města Ratiboře, Ministerstva námořního hospodářství a vnitrozemské plavby z Varšavy). Pro všechny byla tato studijní cesta přinejmenším inspirativní; primátor Ratiboře v samotném závěru zkonstatoval, že v logistickém centru Magdeburger Haffen vidí příklad pro svoje město.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: