KONFERENCE SDRUŽENÍ

Sdružení každoročně pořádá odborné konference na aktuální témata související se zájmy členů sdružení a prioritami Moravskoslezského kraje, zaměřené zejména na:  

  • perspektivu hospodářství Moravskoslezského kraje do roku 2030,
  • přípravu programového období EU pro léta 2014 – 2020,
  • Moravskoslezský pakt zaměstnanosti,
  • čistotu ovzduší, revitalizaci a životní prostředí,
  • vývoj transevropské dopravní sítě,
  • významné projekty dopravy a dopravní infrastruktury,
  • vývoj spolupráce v rámci regionu TRITIA.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: