ODPADY 21

odpady.png

Konference je pořádána od roku 2001 a je dlouhodobě zaměřena na nakládání s komunálními odpady, zejména energetické využívání komunálního odpadu. V rámci této konference probíhá odborná diskuse ke strategickým národním dokumentům, které souvisí s možností využívání komunálních odpadů jako surovinový zdroj a částečná náhrada za neobnovitelné zdroje.


19. ročník odborné konference ODPADY 21 se uskutečnil ve dnech 17.-18. dubna 2019 v Olomouci.

Záštitu nad konferencí přijali:

Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí
Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA,  primátor statutárního města Olomouce

                                                                   


Partneři akce

     

                 

                      

  

 

Soubory ke stažení:

ZÁVĚRY ODPADY 2015, 2016,  2017, 2018

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: