ODPADY 21

odpady.png

Konference je pořádána od roku 2001 a je dlouhodobě zaměřena na nakládání s komunálními odpady, zejména energetické využívání komunálního odpadu. V rámci této konference probíhá odborná diskuse ke strategickým národním dokumentům, které souvisí s možností využívání komunálních odpadů jako surovinový zdroj a částečná náhrada za neobnovitelné zdroje. 

 

Ostrava  24.-25.11.2021

! Upozorňujeme účastníky konference na povinnost dodržování protiepidemických opatření platných v době konání konference.

            

In memoriam Pavla Bartoše
 

 

Marketingoví partneři:

             

         

       

           

  

Soubory ke stažení:

ZÁVĚRY ODPADY 21:  2015, 2016,  2017, 2018, 2019

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: