QUO VADIS MSK očima mladých – Vize rozvoje MS kraje v horizontu let 2030

QuoVadis_final (2).jpg

 

Cyklus diskusních brainstormingových kulatých stolů s mladými lidmi bude pokračovat stejně jako v roce 2016 a bude realizován v dalších městech Moravskoslezského kraje. Záštitu převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

V městech Karviná a Bruntál bude na brainstormingové kulaté stoly navazovat práce projektových týmů. Možnost nejen komentovat, ale i ovlivnit dění kolem sebe pro každého, kdo má zájem, aneb udělejte ze svého regionu místo, kde chcete žít.

L E T Á K

P R E Z E N T A C E

 

Kulaté stoly:

18. 10.     Bruntál

 1. 11.      Ostrava (1. setkání se zájemci na VŠPP v Michálkovicích)

15. 11.     Bruntál  (2. setkání projektových týmů na městském úřadě)

 

Generální partner:

 

Průběh realizace projektu v roce 2016:

V jednotlivých mikroregionech a městech byly putovní  brainstormingové kulaté stoly organizovány ve spolupráci s místními skupinami mladých. Záštitu převzal náměstek hejtmana MSK Martin Sikora. Generálním partnerem celého cyklu byla společnost Brose CZ spol. s r.o.

První kulatý stůl proběhl 16. 2. 2016 v Ostravě a zaměřil se na tato témata:

  • jaké problémy náš kraj v současnosti nejvíce „pálí“
  • jak by měl náš kraj v představách mladé generace vypadat v roce 2030
  • jak bychom měli vychovávat novou generaci, aby ji dění v kraji nebylo lhostejné, ale naopak, aby se aktivně podílela na rozvoji regionu.

Diskutovaly se příčiny odlivu obyvatel z našeho kraje, kvalita vzdělávacího systému, podmínky podnikatelského prostředí, důležitost průmyslu a inovací nebo uplatnění talentovaných lidí.  Mladí lidé se shodují na tom, že kraji chybí dlouhodobá, smysluplná a „smart“ vize.


Další kulaté stoly se uskutečnily:
21. 4. 2016          Třinec            
11. 5. 2016           Nový Jičín    
15. 9. 2016           Bruntál          
6. 10. 2016           Opava – Slezská univerzita  
25. 10. 2016         Karviná 
15. 11. 2016        Ostrava - Vysoká škola podnikání a práva
16. 12. 2016        Kopřivnice

 

Z Á V Ě R Y

Akce a projekty, partnerství: