SPOLEČNÁ CESTA K RŮSTU

 

1. dubna 2017 zahájilo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje realizaci projektu "Společná cesta k růstu", registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005899.

Hlavním cílem projektu je růst adaptability zaměstnanců zvyšováním jejich odborných dovedností, znalostí a kompetencí. Dílčími cíli projektu je udržet stávající zaměstnance v pracovním procesu a zároveň zvýšit konkurenceschopnost všech zapojených společností. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rozpočet projektu:
11 150 520 Kč

Doba realizace projektu:
1. 4. 2017 – 30. 6. 2020

 

L E T Á K

 

Akce a projekty, partnerství: