VOLBA KARIÉRY

 

Počátkem listopadu 2018 zahájilo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ve spolupráci s partnerem RPIC-ViP s.r.o. realizaci projektu „Volba kariéry“  (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009757).

Prostřednictvím tohoto projektu chceme podpořit skupinu mladých lidí do 25 let v ostravské aglomeraci, která musí překonávat bariéry při vstupu na trh práce a nabídnout jí ucelený soubor aktivit, který zahrnuje řešení těchto bariér. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím souboru vysoce individualizovaných služeb zkvalitnit volbu profesní kariéry u 600 osob a dále zvýšit zaměstnatelnost 250 osob z cílové skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání a neaktivních osob ve věku do 25 let.

Účastníci projektu mají k dispozici sadu na sebe navazujících aktivit, které jim pomohou s orientací na trhu práce a kompetentní volbou povolání. Účastníkům bude poskytnuto pracovní a kariérové poradenství, zprostředkování zaměstnání včetně podpory při nástupu do zaměstnání a dále aktivity zaměřené na rozvoj jejich měkkých (přenositelných) dovedností, digitálních dovedností a znalostí o budoucím trhu práce. V rámci projektu bude kladen důraz na individuální přístup k účastníkům s ohledem na jejich individuální potřeby.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rozpočet projektu:
13,8 mil. Kč

Doba realizace projektu:
1.11.2018 – 31.10.2021

Kontaktní osoby:
Jan Beneš
manažer projektu
tel.: 775 904 384
e-mail: jbenes@msunion.cz

Ondřej Peterka
manažer partnera projektu
tel.: 602 147 318
e-mail: peterka@rpic-vip.cz

Akce a projekty, partnerství: