Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

je spolkem, který působí v Moravskoslezském kraji od roku 1990. V současnosti sdružuje 131 členů průřezově odvětvími. Posláním sdružení je prosazování zájmů svých členů v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů. Členem se může stát právnická nebo fyzická osoba mající zájem na aktivním plnění a podpoře poslání sdružení. 

no image

Zahájení projektu Start

01.12.2016

Počátkem prosince 2016 zahájilo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci s partnery RPIC-ViP a Úřadem práce ČR realizaci projektu „Start profesní kariéry u zaměstnavatelů v MS kraji“ (CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005651).

Více »

Diskusní panel v rámci cyklu Průmyslová krajina

Diskusní panel v rámci cyklu Průmyslová krajina

28.11.2016

24.11. se uskutečnil v Havířově diskusní panel v rámci cyklu Průmyslová krajina; téma panelu: Chceme území Karvinska po ukončení těžby černého uhlí řešit společně a koncepčně?

Více »

no image

Jednání delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR

28.11.2016

23.11. jednala delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR o záměru výstavby vodního koridoru Dunaj-Odra v Kuźni Raciborské (PL), kde se setkala se starosty místních samospráv, ležících nad řekou…

Více »

no image

Jednání s Ing. Miroslavem Klichem, obchodním ředitelem ROC Ostrava České dráhy a.s.

28.11.2016

25.11. prfoběhlo jednání vedení výkonného aparátu s Ing. Miroslavem Klichem, obchodním ředitelem ROC Ostrava České dráhy a.s. – členské organizace Sdružení. V rámci jednání byla dohodnuta spolupráce mezi Českými dráhami a Sdružením na přípravě…

Více »

no image

Ředitel Sdružení se zúčastnil celostátního setkání zástupců měst a obcí

28.11.2016

22.11. se ředitel Sdružení zúčastnil celostátního setkání zástupců měst a obcí, které se uskutečnilo v rámci projektu "Chytřejší Česko".

Více »

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: