Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

je spolkem, který působí v Moravskoslezském kraji od roku 1990. V současnosti sdružuje 130 členů průřezově odvětvími. Posláním sdružení je prosazování zájmů svých členů v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů. Členem se může stát právnická nebo fyzická osoba mající zájem na aktivním plnění a podpoře poslání sdružení. 

Vyhlášení soutěže SCHOOL FRIENDLY

Vyhlášení soutěže SCHOOL FRIENDLY

21.02.2017

Sdružení vyhlásilo soutěž SCHOOL FRIENDLY pro firmy, které spolupracují se školami. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje vyhlašuje soutěž SCHOOL FRIENDLY, v níž ocení firmy a podniky, které spolupracují s různými typy škol v kraji od…

Více »

no image

Pracovní schůzka s vedením MS kraje

20.02.2017

13. 2. proběhla pracovní schůzka s vedením MS kraje. Za Sdružení se zúčastnil prezident p. Pavel Bartoš, víceprezident p. Jan Rafaj a ředitel p. Radúz Mácha.

Více »

no image

Pracovní jednání v Katovicích k ochraně ovzduší

20.02.2017

15. 2. Sdružení bylo iniciátorem a účastníkem pracovního jednání v Katovicích k ochraně ovzduší za účastí paní náměstkyně hejtmana MSkraje Jarmily Uvírové a pana vicemaršálka Slezského vojvodství Henryka Mercika.

Více »

no image

Jednání k přípravě projektového záměru RODOKS

20.02.2017

17. 2. proběhlo pracovní jednání k přípravě projektového záměru RODOKS za účastí Ing. Ivana Fencla, vedoucího katedry stavitelství, Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava.

Více »

no image

Pracovní schůzka s honorárním konzulem RF p. Alešem Zedníkem

20.02.2017

14. 2. proběhla pracovní schůzka s honorárním konzulem RF p. Alešem Zedníkem k organizační přípravě a tématické náplni Byznys dne Euroasijské hospodářské unie, při níž bude Sdružení hrát roli spoluorganizátora.

Více »

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: