Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

je spolkem, který působí v Moravskoslezském kraji od roku 1990. V současnosti sdružuje 129 členů průřezově odvětvími. Posláním sdružení je prosazování zájmů svých členů v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů. Členem se může stát právnická nebo fyzická osoba mající zájem na aktivním plnění a podpoře poslání sdružení. 

Brose nejúspěšnější nováček v soutěži Podnik podporující zdraví

Brose nejúspěšnější nováček v soutěži Podnik podporující zdraví

19.10.2016

Partner Sdružení - společnost Brose CZ se stala nejúspěšnějším nováčkem soutěže o titul Podnik podporující zdraví. V Praze převzala nejvyšší titul a právo nést označení Podnik podporující zdraví na tři roky. Toto označení mohou užívat pouze…

Více »

Sdružení bylo partnerem mezinárodní konference „Jak vést lidi k vyšší produktivitě v rovnováze

Sdružení bylo partnerem mezinárodní konference „Jak vést lidi k vyšší produktivitě v rovnováze

17.10.2016

Sdružení bylo partnerem mezinárodní konference „Jak vést lidi k vyšší produktivitě v rovnováze (se smysluplněnjším a šťastnějším životem)“, která se konala v Ostravě ve dnech 11. - 12. 10. 2016. Konferenci pořádala Česká Alumni Japonská Asociace pro…

Více »

Workshop se zástupci regionů ČR k teritoriálním paktům zaměstnanosti a regionálním observatořím trhu práce

Workshop se zástupci regionů ČR k teritoriálním paktům zaměstnanosti a regionálním observatořím trhu práce

17.10.2016

11. 10. zorganizoval Moravskoslezský pakt zaměstnanosti ve spolupráci s Paktem zaměstnanosti Ústeckého kraje a Ústeckým krajem workshop se zástupci regionů ČR k teritoriálním paktům zaměstnanosti a regionálním observatořím trhu práce, který se…

Více »

no image

Zasedala Dopravní Sekce Sdružení

17.10.2016

12. 10. zasedala Dopravní Sekce Sdružení, jejíž program byl věnován mj. průběhu a výstupům mezinárodní konference TRANSPORT 2016 a jednání k dokumentu Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v…

Více »

no image

Jednání pracovní skupiny pro přípravu konference „STOP odlivu pracovníků z MS kraje“

17.10.2016

14. 10. jednala za účasti ředitele Sdružení pracovní skupina pro přípravu konference „STOP odlivu pracovníků z MS kraje“. Připravila základní rámec této akce, která by měla ve spolupráci s partnery proběhnout 2. 2. 2017 v Ostravě.

Více »

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: