Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

je spolkem, který působí v Moravskoslezském kraji od roku 1990. V současnosti sdružuje 130 členů průřezově odvětvími. Posláním sdružení je prosazování zájmů svých členů v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů. Členem se může stát právnická nebo fyzická osoba mající zájem na aktivním plnění a podpoře poslání sdružení. 

no image

Jednání zástupců MSPaktu na MPSV

20.03.2017

14. 3. proběhlo jednání zástupců MSPaktu na MPSV u náměstka J. Vaňáska k seznámení s konceptem pilotního projektu v MSK zaměřeného na ověřování možností zavádění duálního vzdělávání v kontextu Práce 4.0..

Více »

no image

Jednání české části přípravného výboru česko-polské diskusní platformy ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE 2017

20.03.2017

13. 3. se uskutečnilo jednání české části přípravného výboru česko-polské diskusní platformy ODERSKÉ FÓRUM – FORUM ODRZAŃSKIE 2017, které Sdružení ve spolupráci s polským partnerem GAPR připravuje na 31. 5. 2017 v Bohumíně.

Více »

no image

10. ročník největšího veletrhu pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji Kariéra PLUS

20.03.2017

14. 3. v prostorách auly VŠB - TUO proběhl 10. ročník největšího veletrhu pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji Kariéra PLUS, jehož partnerem bylo i naše Sdružení. Studentům a absolventům vysokých škol se na veletrhu představila více než…

Více »

no image

Jednání s vedením Bezpečnostně technologického klastru

20.03.2017

15. 3. ředitel Sdružení jednal s vedením Bezpečnostně technologického klastru o možnostech zapojení Sdružení a jeho členských firem do projektu „Zefektivnění činnosti klastru v oblasti spolupráce a jeho řízení“, o nabídce na zapojení do programu…

Více »

no image

Jednání Dopravní sekce

20.03.2017

15. 3. se konalo jednání Dopravní sekce za účasti p. Jiřího Ciencialy, zmocněnce vlády pro MSK, UK a KVK.

Více »

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: