Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

je spolkem, který působí v Moravskoslezském kraji od roku 1990. V současnosti sdružuje 127 členů průřezově odvětvími. Posláním sdružení je prosazování zájmů svých členů v souladu s rozvojovou strategií Moravskoslezského kraje v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů. Členem se může stát právnická nebo fyzická osoba mající zájem na aktivním plnění a podpoře poslání sdružení. 

no image

Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019

02.07.2018

Na pořadu jednání vlády dne 26. 6. 2018 byla m.j. pod bodem 492/18 „Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019“.

Více »

Odborná příprava v prostředí firem – Prvky duálního vzdělávání v praxi v Moravskoslezském kraji

Odborná příprava v prostředí firem – Prvky duálního vzdělávání v praxi v Moravskoslezském kraji

02.07.2018

Proběhlo 8. Jednání pracovní skupiny „Odborná příprava v prostředí firem – Prvky duálního vzdělávání v praxi v Moravskoslezském kraji“.

Více »

Jednání výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Jednání výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

02.07.2018

26. 6. 2018 se uskutečnilo 25. zasedání Výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Více »

Setkání pracovní skupiny k problematice zaměstnanosti

Setkání pracovní skupiny k problematice zaměstnanosti

02.07.2018

Na základě úkolu ze zasedání krajské rady hospodářské a sociální dohody se konalo společné setkání pracovní skupiny k problematice zaměstnanosti.

Více »

no image

Otevření centra kolaborativních robotů

02.07.2018

Otevření centra kolaborativních robotů - kolokační pracoviště COBOTY.

Více »

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: