ODERSKÉ FÓRUM - FORUM ODRZAŃSKIE

Česko-polská diskusní platforma ke vzájemné výměně informací o záměru prodloužení Oderské vodní cesty v přeshraničním úseku Kędzierzyn-Koźle (PL) - Ostrava.

 Czesko-polska platforma dyskusyjna dot. wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek Kędzierzyn-Koźle - Ostrava (CZ).


        

 

Aktuality / Aktualności

26.8.2020, TVP Opole                Téma vodní cesty Odra-Dunaj v pořadu "Kurier Opolski" 

20.08.2020, Warszawa               Polsko zahájilo veřejné konzultace k hraničnímu úseku DOL

30.6.2020, Racibórz                   Ukončená dostavba poldru v Ratiboři  

17.06.2020, Praha                      Ministr Havlíček plánuje zesplavnění Odry z Ostravy 

20.05.2020, Ostrava                   Lokalizace přístavu Ostrava-Mariánské Hory

11.05.2020, Region                    Výzva k rozvoji středoevropských vodních cest    

30.04.2020, Praha                      Požadavek na začlenění středoevropských vodních cest do 
                                                    evropské dopravní sítě TEN-T

31.03.2020, Szczecin                 Analiza wariantów tras kanału Dubaj-Odra-Łaba w polsko-
                                                    czeskim obszarze transgranicznym  

06.01.2020, Ostrava                   Požadavek na zařazení projektu "Splavnění Odry" do
                                                     Národního investičního plánu České republiky  

18.12.2019, Praha                      Vydána brožura Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe    

05.12.2019, Szczecin                 Jednání s představiteli Přístavu Szczecin-Świnoujście

01.10.2019, Český rozhlas         Ministerstvo dopravy doporučuje propojení Dunaj-Odra

28.08.2019, Warszawa               Česko-polské Memorandum k projektu Dunaj-Odra 

29.05.2019, ČT Ostrava             Odra splavná do Ostravy v roce 2030?     

05.04.2019, Magdeburg             Studijní cesta do Magdeburgu        

23.01.2019, Praha                      Ministerstvo dopravy ČR zveřejňuje studií proveditelnosti 
                                                    Dunaj-Odra-Labe 

19.09.2018, Opole                       O propojení DOL na Kongresu Żeglugi Śródlądowej  

31.01.2017, Warszawa                Česko-polsko-slovenské memorandum k projektu D-O-L   

25.01.2017, Krzyżanowice          Stanovisko Bohumína a Krzyżanowic k trase    

20.05.2015, Chalupki                  I. Oderské fórum-Forum Odrzańskie

        

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: