ODERSKÉ FÓRUM - FORUM ODRZAŃSKIE

Česko-polská diskusní platforma ke vzájemné výměně informací o záměru prodloužení Oderské vodní cesty v přeshraničním úseku Kędzierzyn-Koźle (PL) - Ostrava. Letošní ročník se uskuteční v rámci realizace projektu ODRA OK

  Czesko-polska platforma dyskusyjna dot. wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek Kędzierzyn-Koźle - Ostrava (CZ). Tegoroczna edycja odbędzie się w ramach realizacji projektu ODRA OK

 29.05.2018,  Bohumín

Hotel Pod zeleným dubem

                                                      

 

                      

Záštita / Patronat

   Dan Ťok
   ministr dopravy ČR

 

   Marek Gróbarczyk
   Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP                             

 

 

 

       2015       2016      2017

 

Spolupořadatelé / Współorganizatorzy:                     

 

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: