ODERSKÉ FÓRUM - FORUM ODRZAŃSKIE

Česko-polská diskusní platforma ke vzájemné výměně informací o záměru prodloužení Oderské vodní cesty v přeshraničním úseku Kędzierzyn-Koźle (PL) - Ostrava

  Czesko-polska platforma dyskusyjna dot. wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek Kędzierzyn-Koźle  - Ostrava (CZ).

             

31.05.2017,  Bohumín

    Chałupki 20. 5. 2015

    Bohumín 25. 5. 2016

    ZÁVĚRY / WNIOSKI

 

 Spolupořadatelé / Współorganizatorzy:                     Mediální partner / Partner Medialny

                 

Prezentace /Prezentacje
Program   

Forum se uskutečnilo pod záštitou / Forum odbyło się pod patronatem:

   Bohuslav Sobotka
   předseda vlády České republiky
   Prezes Rady Ministrów Republiki Czeskiej

 

   Beata Szydło
   předsedkyně vlády Polské republiky
   Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

 

   Dan Ťok
   ministr dopravy České repbuliky
   Minister Transportu Republiki Czeskiej

 

   Marek Gróbarczyk
   ministr námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Polské republiky
   Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej
   Polskiej

 

   Jiří Cienciala
  
zmocněnec vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj
   Pełnomocnik Rządu RCz dla Morawsko-Śląskiego, Usteckiego i
   Karlowarskiego

 

   Adrian Czubak
   opolský vojvoda
   Wojewoda Opolski

 

   Janusz Bilski
   generální konzul Polské republiky v Ostravě
   Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: