ODERSKÉ FÓRUM - FORUM ODRZAŃSKIE

Česko-polská diskusní platforma ke vzájemné výměně informací o záměru prodloužení Oderské vodní cesty v přeshraničním úseku Kędzierzyn-Koźle (PL) - Ostrava.

 Czesko-polska platforma dyskusyjna dot. wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek Kędzierzyn-Koźle - Ostrava (CZ).

29.05.2019,  Bohumín

Hotel Pod zeleným dubem

                  

 


Racibórz 28.05.2019 - Pracovní jednání/ Spotkanie robocze      

Moravskoslezský deník 03.06.2019  

 

 

Záštitu nad konferencí převzal / Patronat nad konferencją objął

 Marek Gróbarczyk
 ministr námořního hospodářství a vnitrozemské plavby PR
 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP

 

  Dan Ťok
  ministr dopravy ČR
  Minister Transportu RCz

 

  Miroslav Toman
  ministr zemědělství ČR
  Minister Rolnictwa RCz

 

 

Tisková zpráva ministerstva dopravy ze dne 23.01.2019  /    wersja polska

Hejtman Moravskoslezského kraje jednal o možnosti splavnění Odry až do Ostravy  wersja polska

TVP3 Katowice

 

Předchozí ročníky  /  Poprzednie edycje 
  2015          2016           2017          2018  

  

   

 

 

 

 

Akce a projekty, partnerství: