ODERSKÉ FÓRUM - FORUM ODRZAŃSKIE

Česko-polská diskusní platforma ke vzájemné výměně informací o záměru prodloužení Oderské vodní cesty v přeshraničním úseku Kędzierzyn-Koźle (PL) - Ostrava. Letošní ročník se uskuteční v rámci realizace projektu ODRA OK

  Czesko-polska platforma dyskusyjna dot. wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek Kędzierzyn-Koźle  - Ostrava (CZ). Tegoroczna edycja odbędzie się w ramach realizacji projektu ODRA OK

 

29.05.2018,  Bohumín

Hotel Pod zeleným dubem

Program (v přípravě / w przygotowaniu)

Přihláška k účasti / Zgłoszenie udziału

 

       2015       2016      2017

 

Spolupořadatelé / Współorganizatorzy:                     

 

 

 

 

 

Akce a projekty, partnerství: