ODERSKÉ FÓRUM - FORUM ODRZAŃSKIE

Česko-polská diskusní platforma ke vzájemné výměně informací o záměru prodloužení Oderské vodní cesty v přeshraničním úseku Kędzierzyn-Koźle (PL) - Ostrava.

 Czesko-polska platforma dyskusyjna dot. wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek Kędzierzyn-Koźle - Ostrava (CZ).

29.05.2019,  Bohumín

Hotel Pod zeleným dubem

                                                          

 

Tisková zpráva ministerstva dopravy ze dne 23.01.2019  /    wersja polska

Hejtman Moravskoslezského kraje jednal o možnosti splavnění Odry až do Ostravy

 

Předchozí ročníky  /  Poprzednie edycje 
  2015          2016           2017          2018  

  

   

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: