ODERSKÉ FÓRUM - FORUM ODRZAŃSKIE

Česko-polská diskusní platforma ke vzájemné výměně informací o záměru prodloužení Oderské vodní cesty v přeshraničním úseku Kędzierzyn-Koźle (PL) - Ostrava.

 Czesko-polska platforma dyskusyjna dot. wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek Kędzierzyn-Koźle - Ostrava (CZ).


        

 

Aktuality / Aktualności

23.1.2022, Česká televize      Uhlí pro Ostravsko vodní cestou  

7.1.2022, Praha                       Z programového prohlášení vlády České republiky 

11.10.2021, Katowice             Uchwała Zespołu doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej  
                                                  na terenie województwa śląskiego 

1.7.2021, Ostrava                    O splavnění Odry na XXVII. setkání podnikatelů České republiky,
                                                  Polské republiky a Slovenské republiky  

26.5.2021, Praha                     Ministerstvo dopravy ČR jedná o splavnění Odry s městy a obcemi
                                                  Moravskoslezského kraje

14.4.2021, Warszawa              Studie proveditelnosti Oderské vodní cesty v Polsku je hotová
                                                  Studium wykonalnoći dla ODrzańskiej Drogi wodnej gotowe

29.3.2021, Praha                      ČR a Polsko se shodlo na šetrné a citlivé variantě k přírodě 
                                                   VIDEO                                                                               

17.3.2021, Ostrava                   Zastupitelstvo MSkraje odpovídá SMOstrava ve věci 
                                                   zohlednění splavnění Odry v Politice územního rozvoje ČR 

21.1.2021, Warszawa                Sdělení Ministerstva infrastruktury (PL) k variantám 
                                                    obchvatu Hraničních meandrů Odry 

14.12.2020, Bohumín                Usnesení Zastupitelstva města Bohumína k D-O-L 

3.12.2020, V4                            Splavnění Odry ve Společném prohlášení skupiny V4 k 
                                                   přípravované revizi sítě TEN-T 

12.11.2020, Ostrava                  Stanovisko statutárního města Ostrava k usnesení vlády

08.10.2020, Praha                     Česká vláda o realizaci vodního koridoru nerozhodla, vznikne
                                                    teprve studie vlivů na životní prostředí

08.10.2020, Česká televize       Čeští vědci se postavili proti vodnímu koridoru D-O-L

05.10.2020 Praha                      Vláda České Republiky schvália přípravu úseku Kędzierzyn-Koźle
                                                    - Ostrava ( usensení vlády č.968/2020)  

30.09.2020  Region                    Projekt TRANS TRITIA zpracoval film o vodních cestách  

26.09.2020 Česká televize         Práce na vodním koridoru by mohly začít před 2030

17.09.2020 Chałupki/Bohumín  Jednání náměstků ministerstev ČR a PL  

20.08.2020, Warszawa               Polsko zahájilo veřejné konzultace k hraničnímu úseku DOL

30.6.2020, Racibórz                    Ukončená dostavba poldru v Ratiboři  

17.06.2020, Praha                      Ministr Havlíček plánuje zesplavnění Odry z Ostravy 

20.05.2020, Ostrava                   Lokalizace přístavu Ostrava-Mariánské Hory

11.05.2020, Region                    Výzva k rozvoji středoevropských vodních cest    

30.04.2020, Praha                      Požadavek na začlenění středoevropských vodních cest do 
                                                    evropské dopravní sítě TEN-T

31.03.2020, Szczecin                 Analiza wariantów tras kanału Dubaj-Odra-Łaba w polsko-
                                                    czeskim obszarze transgranicznym  

06.01.2020, Ostrava                   Požadavek na zařazení projektu "Splavnění Odry" do
                                                     Národního investičního plánu České republiky  

18.12.2019, Praha                      Vydána brožura Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe    

05.12.2019, Szczecin                 Jednání s představiteli Přístavu Szczecin-Świnoujście

01.10.2019, Český rozhlas         Ministerstvo dopravy doporučuje propojení Dunaj-Odra

28.08.2019, Warszawa               Česko-polské Memorandum k projektu Dunaj-Odra 

29.05.2019, ČT Ostrava             Odra splavná do Ostravy v roce 2030?     

05.04.2019, Magdeburg             Studijní cesta do Magdeburgu        

23.01.2019, Praha                      Ministerstvo dopravy ČR zveřejňuje studií proveditelnosti 
                                                    Dunaj-Odra-Labe 

19.09.2018, Opole                       O propojení DOL na Kongresu Żeglugi Śródlądowej  

31.01.2017, Warszawa                Česko-polsko-slovenské memorandum k projektu D-O-L   

25.01.2017, Krzyżanowice          Stanovisko Bohumína a Krzyżanowic k trase     

26.06.2015, Region                     Splavnění Odry má pomoci průmyslu v MS kraji

20.05.2015, Chalupki                  I. Oderské fórum-Forum Odrzańskie

        

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: