OVZDUŠÍ bez HRANIC - POWIETRZE bez GRANIC

14. - 15. 4. 2015, Ostrava, Clarion Congress Hotel Ostrava

mezinárodní konference k ovzduší přihraniční oblasti v rámci Evropského seskupení územní spolupráce TRITIA, tj. Opolského vojvodství, Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje.

Cílem konference je objektivně prezentovat příčiny znečištění ovzduší a navrhnout další společná opatření za účelem jeho zlepšení na základě vyhodnocení dosavadních postupů.

 międzynarodowa konferencja dot. powietrza obszaru ponadgranicznego w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, tj. Kraju Morawsko-Śląskiego, Kraju Żylinskiego, Województwa Opolskiego i Województwa Śląskiego.

Celem konferencji jest obiektywne przedstawienie przyczyn zanieczyszczenia powietrza oraz propozycji wspólnych działań na rzecz jego poprawy na podstawie oceny dotychczasowych czynności. 

  Konference byla finančně podpořena z rozpočtu statutárního města Ostrava
  Konferencja była finansowo wsparta z budżetu miasta Ostravy

 

  Hlavní marketinogvý partner       
  Główny partner marketingowy
         

 

Materiály ke stažení / Materiały do pobrania 

Závěry z konference CZ / PL / SK

Příloha k závěrům        /     Załącznik do wniosków PL      /      Príloha k zaverům  SK

Prezentace   

Konferenční materiál  CZ     /    Materiał konferencyjny PL

SMOKEMANovo desatero správného topiče

program

 

Záštita konference  /  Patronat konferencji:

- Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí České republiky

- Richard Brabec, ministr životního prostředí České republiky

- Jiří Cienciala, zmocněnec vlády ČR pro Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj

- Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje

- Wojciech Saługa, marzsałek Województwa Śląskiego

- Andrzej Buła, marzsałek Województwa Opolskiego

- Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostrava

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: