2015

 

Sdužení pro rozvoj Moravskolezského kraje v rámci svých aktivit směřujících k dalšímu hospodářskému rozvoji regionu si stanovilo mj. za cíl prověřit možnost napojení Moravskoslezského kraje na vodní cestu.  Jednou z možných řešení je prodloužení splavnosti řeky Odry. Oderská vodní cesta je splavná od mořského přístavu Štětín-Śvinoustí až po město Kędzierzyn-Koźle, ležící nedaleko hranic kraje a do Moravskoslezského kraje zbývá necelých 50 km. Za tímto účelem byla také v roce 2012 navázana spolupráce s polským Sdružením pro rozvoj vnitrozemské plavby a vodních cest - Radou Kapitánů. Rada Kapitánů má celonárodní působnost v Polsku a jeho sídlo je v ... Kędzierzyně-Koźlí.

Oba partneři se shodli na vzájemné spolupráci při prosazování možnosti splavnění Odry od Kędzierzyna-Koźle přes Ratiboř, Ostravu až do Mošnova, kde již vyrůstá multimodální logistické centrum.  Realizací záměru se přispěje zejména k dalšímu hospodářskému rozvoji území ležícího podél řeky Odry, zejména v rámci Euroregionu Silesia. Za tímto účelem iniciovali společný projekt, jehož dlouhodobým cílem je prohloubit dosavadní spolupráci mezi polskými a českými odborníky i místní a regionální samosprávou pro využití potenciálu vodní dopravy. Projekt nazvali ODERSKÉ FÓRUM - FORUM ODRZAŃSKIE a jeho realizaci finančně podpořil Fond Mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. ODERSKÉ FÓRUM - FORUM ODRZAŃSKIE se uskutečnilo dne 20.05.2015 v Chalupkách, symbolickém místě, kde Odra překračuje hranice obou států.

Hlavním cílem projektu bylo iniciovat a založit diskusní česko-polskou platformu za účasti odborníků a zainteresovaných subjektů i představitelů místní a regionální samosprávy obou zemí, jako jednu z forem regionální podpory pro dosavadní česko-polské aktivity na mezistátní i meziresortní úrovni.

Cílem projektu je koordinace stanovisek místních samospráv i podnikatelské sféry v česko-polském pomezí podél řeky Odry k záměru prodloužení její splavnosti až na moravskoslezské území a zvýšení povědomí veřejnosti o možném potenciálu tohoto záměru.

Výstupem projektu je informační materiál o záměru splavění Odry až na území Moravskoslezského kraje, který obsahuje mj. základní informace a souvislosti, mapový podklad i závěry fóra.

Tisková zpráva                                                 Komunikat prasowy

Prezentace ke stažení                                      Materiały do pobrania

Informační brošura                                           Broszura informacyjna

 

Události v regionech 20.05.2015

      

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: