Oderské fórum-Forum Odrzańskie 2016

Česko-polská diskusní platforma ke společné podpoře prodloužení Oderské vodní cesty v přeshraničním úseku z polského Kędzierzyna-Koźle až na území Moravskoslezského kraje.

  Czesko-polska platforma dyskusyjna dot. wspólnych działań mających na celu wspieranie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku transgranicznym z polskiego Kędzierzyna-Koźle aż na teren Kraju Morawsko-Śląskiego.

        Chałupki  20. 5. 2015

 

 Fórum se uskutečnilo /  Forum odbyło się  25.5.2016  ve městě / w mieście Bohumín

Závěry / Wnioski

TISKOVÁ ZPRÁVA

Prezentace ke stažení / Prezentacje do pobrania

 

 

Partneři fóra /  Partnerzy Forum

        

 

Záštita / Patronat:

 Dan Ťok
 
ministr dopravy České republiky
 Minister Transportu Republiki Czeskiej

 Marek Gróbarczyk
 
ministr námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Polska 
 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej
 

 Jiří Cienciala
 zmocněnec vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj
 Pełnomocnik rządu ds. Morawsko-Śląskiego, Usteckiego i Karlowarskiego

 

  Miroslav Novák
 
hejtman Moravskoslezského kraje
  Hetman Kraju Morawsko-Śląskiego

 

  Adrian Czubak
 
Opolský vojvoda
  Wojewoda Opolski

 

  Jarosław Wieczorek
  Slezský vojvoda
  Wojewoda Śląski

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: