2019

Česko-polská diskusní platforma ke vzájemné výměně informací o záměru prodloužení Oderské vodní cesty v přeshraničním úseku Kędzierzyn-Koźle (PL) - Ostrava.

 Czesko-polska platforma dyskusyjna dot. wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek Kędzierzyn-Koźle - Ostrava (CZ).

29.05.2019,  Bohumín

Hotel Pod zeleným dubem

                  

 

 

 

Záštitu nad konferencí převzal / Patronat nad konferencją objął

 

 Marek Gróbarczyk  ministr námořního hospodářství a vnitrozemské plavby PR  Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP

 

 

  Dan Ťok   ministr dopravy ČR   Minister Transportu RCz

 

 

 

  Miroslav Toman   ministr zemědělství ČR   Minister Rolnictwa RCz

 

 

 

Předchozí ročníky  /  Poprzednie edycje    2015          2016           2017          2018  

  

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: