SLOŽENÍ VÝKONNÉ RADY SDRUŽENÍ

Výkonná rada je tvořena prezidentem a viceprezidenty a je volena radou. Pravomoci výkonné rady určuje svým usnesením rada.

 • Ing. Pavel Bartoš

  Prezident

  Ing. Pavel Bartoš předseda představenstva společnosti FITE a.s.

  Absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, předseda představenstva a generální ředitel společnosti FITE a.s., místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory MSK. Je vnímán jako respektovaná osobnost díky svému lidskému přístupu a konstruktivnímu řešení otázek ekonomického a společenského života.

 • Ing. Václav Daněk

  viceprezident

  Ing. Václav Daněk předseda Správní rady společnosti Ridera a.s.

  Absolvent VUT v Brně, člen představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví, předseda Správní rady skupiny Ridera.

 • Ing. Ivo Klimša

  viceprezident

  Ing. Ivo Klimša

  Absolvent ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, předseda představenstva Biocel Paskov a.s., prezident Asociace českého papírenského průmyslu, člen předsednictva Asociace dřevozpracujících podniků.

 • prof. RNDr.Václav Snášel, CSc.

  viceprezident

  prof. RNDr.Václav Snášel, CSc. rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

  Je absolventem Přírodovědecké fakulty, UP v Olomouci. Na poli vědy se zabývá zpracováním multidimenzionálních dat, umělou inteligencí, indexováním, datovou kompresí a souvisejícími oblastmi information retrieval. Rád spolupracuje s mladými a nadějnými lidmi.

 • Ing. David Sventek, MBA

  viceprezident

  Ing. David Sventek, MBA předseda představenstva Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s.

  Absolvent ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a Brno Business School. Věnuje se regionálnímu rozvoji a evropským fondům, řídil Úřad Regionální rady Moravskoslezsko a Regionální operační program, vyjednával za Českou republiku Dohodu o partnerství 2014-2020 s Evropskou komisí. Je ředitelem společnosti BeePartner a.s., členem správních rad Ostravské a Slezské univerzity.

 • Ing. Jan Březina

  viceprezident

  Ing. Jan Březina předseda Krajské hospodářské komory Moraskoslezského kraje

  Působí v orgánech ostravské hospodářské komory od roku 2002. V letech 2003-2011 zastával funkci místopředsedy, od roku 2011 funkci předsedy. V dubnu 2017 byl tajným hlasováním potvrzen ve funkci předsedy i pro nové volební období 2017-2020. Ing. Jan Březina zastává rovněž funkci místopředsedy krajské tripartity. Dlouhodobým působením ve výše jmenovaných funkcích získal postavení koordinátora aktivit podnikatelských platforem v Moravskoslezském kraji.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: