SLOŽENÍ VÝKONNÉ RADY SDRUŽENÍ

Výkonná rada je tvořena prezidentem a viceprezidenty a je volena radou. Pravomoci výkonné rady určuje svým usnesením rada.

 • no-image

  Prezident

  .

  .

 • Ing. Jan Březina

  viceprezident

  Ing. Jan Březina předseda Krajské hospodářské komory Moraskoslezského kraje

  Působí v orgánech ostravské hospodářské komory od roku 2002. V letech 2003-2011 zastával funkci místopředsedy, od roku 2011 funkci předsedy. V dubnu 2017 byl tajným hlasováním potvrzen ve funkci předsedy i pro nové volební období 2017-2020. Ing. Jan Březina zastává rovněž funkci místopředsedy krajské tripartity. Dlouhodobým působením ve výše jmenovaných funkcích získal postavení koordinátora aktivit podnikatelských platforem v Moravskoslezském kraji.

 • Ing. Václav Daněk

  viceprezident

  Ing. Václav Daněk předseda Správní rady společnosti Ridera a.s.

  Absolvent VUT v Brně, člen představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví, předseda Správní rady skupiny Ridera.

 • prof. RNDr.Václav Snášel, CSc.

  viceprezident

  prof. RNDr.Václav Snášel, CSc. rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

  Je absolventem Přírodovědecké fakulty, UP v Olomouci. Na poli vědy se zabývá zpracováním multidimenzionálních dat, umělou inteligencí, indexováním, datovou kompresí a souvisejícími oblastmi information retrieval. Rád spolupracuje s mladými a nadějnými lidmi.

 • Ing. Radúz Mácha

  člen Výkonné rady

  Ing. Radúz Mácha statutární ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

  Absolvent ekonomické fakulty VŠB-TUO a postgraduálního studia na VUT Brno. Absolvoval manažerský tréning u japonské společnosti Toshiba a byl ředitelem výrobního závodu na barevné TV obrazovky. Pracoval jako vrcholový manažer v několika společnostech a má rovněž zkušenosti v oblasti zahraničního obchodu. Jako OSVČ pracoval v oblasti organizačních a ekonomických poradců. Je mu vlastní systémový přístup, podnikavost, kreativita, schopnost definování priorit a komunikativnost.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: