SLOŽENÍ RADY SDRUŽENÍ

Rada je kolektivní statutární orgán složený z členů spolku, který řídí činnost spolku. Rada má 21 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni shromážděním členů. Člen spolku jedná v radě osobně nebo prostřednictvím svého zástupce.

ČLEN SDRUŽENÍ JMÉNEM ČLENA SDRUŽENÍ V RADĚ JEDNÁ POZICE
Lenzing Biocel Paskov a.s. Ing. Kateřina Kupková předsedkyně představenstva společnosti a generální ředitelka
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Ing. Jan Březina předseda představenstva
viceprezident Sdružení
Ridera a.s. Ing. Václav Daněk předseda správní rady společnosti
viceprezident Sdružení
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Prof. RNDr.Václav Snášel, CSc. rektor
viceprezident Sdružení
Akademická aliance, a.s. Doc. Ing. Aleksandr Ključnikov Ph.D. rektor VŠPP
Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. Ing. Libor Kývala prokurista, finanční ředitel
KOMA – Industry s.r.o. Ing. Gustav Kotajny jednatel společnosti
Regionální rada odborových svazů ČMKOS Moravskoslezského kraje Mgr. Dagmar Bobková Regelová 1. místopředsedkyně RROS ČMOS
Semperflex Optimit s.r.o. Daniel Pazdirek Site Manager SFO
TATRA TRUCK a.s. Ing. Natalie Linhartová personální ředitelka
Ostravská univerzita Prof. MUDr. Jan Lata, CSc. rektor
Varroc Lighting Systems, s.r.o. Alena Hegnerová European Communication Manager

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: