SLOŽENÍ RADY SDRUŽENÍ

Rada je kolektivní statutární orgán složený z členů spolku, který řídí činnost spolku. Rada má 21 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni shromážděním členů. Člen spolku jedná v radě osobně nebo prostřednictvím svého zástupce.

ČLEN SDRUŽENÍ JMÉNEM ČLENA SDRUŽENÍ V RADĚ JEDNÁ POZICE
FITE a.s. Ing. Pavel Bartoš předseda představenstva společnosti
prezident sdružení
LIBERTY Ostrava a.s. .
Lenzing Biocel Paskov a.s. Ing. Ivo Klimša předseda představenstva společnosti
viceprezident sdružení
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Ing. Jan Březina předseda představenstva
viceprezident sdružení
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Ing. David Sventek, MBA předseda představenstva
viceprezident sdružení
Ridera a.s. Ing. Václav Daněk předseda správní rady společnosti
viceprezident sdružení
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava prof. RNDr.Václav Snášel, CSc. děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
viceprezident sdružení
Akademická aliance, a.s. Ing. Radan Jünger předseda představenstva
Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. Libor Kývala Plant Controller
Dopravní projektování, spol. s r.o. Ing. Miroslav Bezděk ředitel společnosti
HRAT, s.r.o. Ing. Marian Razima ředitel společnosti
KOMA – Industry s.r.o. Gustav Kotajny jednatel společnosti
Regionální rada odborových svazů ČMKOS Moravskoslezského kraje Mgr. Dagmar Bobková Regelová 1. místopředsedkyně RROS ČMOS
Semperflex Optimit s.r.o. Ing. Mario Loja jendatel
Statutární město Opava Ing. Radim Křupala primátor statutárního města
Statutární město Ostrava Ing. Tomáš Macura primátor statutárního města
ŠKODA VAGONKA a.s. Ing. Marin Bednarz generální ředitel
TATRA TRUCK a.s. PhDr. Kateřina Nogolová personální ředitelka
Ostravská univerzita prof. MUDr. Jan Lata, CSc. rektor
Varroc Lighting Systems, s.r.o. Helena Hegnerová PR manažerka

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: