SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem spolku. Je svoláváno radou nejméně jednou ročně. 
Shromáždění členů jsou oprávněni účastnit se statutární orgány všech členů spolku nebo jejich pověření zástupci. 

1. 1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. www.is-ostrava.cz
2. AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. www.ahol.cz
3. AHOL - Vyšší odborná škola www.ahol.cz
4. AK 1324, s.r.o. www.ak1324.cz
5. Akademická aliance, a.s. www.aaas.cz
6. AKORD & POKLAD, s.r.o. www.dk-akord.cz
7. Asociace turistických regionů ČR (ATUR - CZ) www.atur.cz
8. Bezpečnostně technologický klastr, z. s. www.btklastr.cz
9. Brembo Czech, s.r.o. www.brembo.com/cz#
10. CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. www.cityinvestostrava.cz
11. COPY STAR, s.r.o. www.minolta.prodejce.cz
12. CPI Hotels a.s. www.cpihotels.cz
13. ČECH - ENGINEERING, a. s www.cech-eng.cz
14. České plavební a vodocestné sdružení, z.s.
15. Česko-polská obchodní komora www.opolsku.cz
16. ČMKOS Regionální rada odborových svazů ČMKOS Moravskoslezského kraje www.cmkos.cz
17. DTO CZ, s.r.o. www.dtocz.cz
18. Erwin Quarder CZ s.r.o. www.quarder.de
19. Everesta, s.r.o. www.everesta.cz
20. Fakultní nemocnice Ostrava www.fno.cz
21. Ferrit s.r.o. ferrit.cz/o-spolecnosti
22. Gustav Kotajny
23. HM PARTNERS s.r.o. www.hmpartners.cz
24. HRAT, s.r.o. www.hrat.org
25. Inovace v dopravě, o.s. www.inovacevdoprave.cz
26. IT CLUSTER, z.s. www.itcluster.cz
27. ITT Holdings Czech Republic s.r.o. www.itt.com
28. Josef Kleinwächter www.tiskarnaklein.cz
29. Klastr HYDROGEN-CZ, o.s. vodik.czweb.org
30. Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s. www.kpms.cz
31. Kofola a.s. www.firma.kofola.cz
32. KOMA - Industry s.r.o. www.komaindustry.cz
33. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje www.khkmsk.cz
34. Krnovské opravny a strojírny s.r.o. www.kos.cz
35. Lenzing Biocel Paskov a.s. www.lenzing.com/biocel-paskov
36. LIBERTY Ostrava a.s. libertyostrava.cz
37. Magna Energy Storage a.s. www.magnastorage.cz
38. ManpowerGroup s.r.o. www.manpowergroup.cz
39. Město Bílovec www.bilovec.cz
40. Město Bohumín www.mesto-bohumin.cz
41. Město Fulnek www.fulnek.cz
42. Město Kopřivnice www.koprivnice.cz
43. Město Krnov www.krnov.cz
44. Město Nový Jičín www.novyjicin-town.cz
45. Město Studénka www.mesto-studenka.cz
46. MORAVIAN PREMIUM CARE a.s. www.mpcare.cz
47. Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace www.mskec.cz
48. Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. www.autoklastr.cz
49. Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace www.ndm.cz/cz
50. NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s. www.msdk.cz
51. NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s. www.msek.cz
52. Národní strojírenský klastr, o.s. www.nskova.cz
53. New Dimension, s.r.o. www.newdimension.cz
54. Ostravská univerzita www.osu.cz
55. Pars Komponenty s.r.o. www.parskomponenty.cz
56. Patrioti MSK, z. s. www.patriotimsk.cz
57. PCC MORAVA - CHEM s.r.o. www.pccmorava-chem.cz/ttw/mch.nsf/id/CZ_Home
58. Plavba a vodní cesty o.p.s. www.d-o-l.cz
59. POLAR televize Ostrava, s.r.o. www.polar.cz
60. PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s. www.porg.cz
61. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna www.rbp-zp.cz
62. Ridera a.s. www.ridera.eu
63. Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s. www.rcvkf.cz
64. Sdružení obcí Hlučínska www.hlucinsko.cz
65. Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov – Třanovice -
66. Semperflex Optimit s.r.o. www.semperitgroup.com
67. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. www.smvak.cz
68. Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz
69. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. www.svosp.cz
70. Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s. www.sppms.cz
71. Statutární město Havířov www.havirov-city.cz
72. Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace www.sstd.cz
73. Svaz českých a moravských výrobních družstev www.scmvd.cz
74. Svazek měst a obcí okresu Karviná www.smook.cz
75. TATRA TRUCKS a.s. www.tatra.cz
76. Tymphany Acoustic Technology Europe, s.r.o. www.bang-olufsen.com/en
77. Unie komor Labe/Odra .
78. Varroc Lighting Systems, s.r.o. www.varroclighting.com
79. Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. www.continental.com/cs-cz
80. VVUÚ, a.s. www.vvuu.cz
81. Vyncke s.r.o. www.vyncke.com
82. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: