Zadávání veřejných zakázek v kontextu nové právní pravy

Seminář se uskutečnil 25.11.2015 v souvislosti s připravovanou novelou zákona o zadávání veřejných zakázek. Seminář vedla Mgr. Kateřina Slováčková spolu s JUDr. Petrou Novákovou, Ph.D. ze společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., členskou organizací Sdružení.

Proces schvalování zákona je k dispozici zde.

 

       

Akce a projekty, partnerství: