REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

Kocian-Solc-Balastik.jpg

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci s členskou organizací - advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík, s.r.o. pořádají od roku 2012 semináře zaměřené na rekodifikaci soukromého práva. Mezi přednášející patří přední odborníci a témata jednotlivých seminářů bývají zaměřena na aktuální problematiku.

 

Dosud se uskutečnily následující semináře:

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V KONTEXTU NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY
(listopad 2016)

-přednášející: Mgr. Kateřina Sedláčková,
                     JUDr. Petra Nováková, Ph.D.

-----

VÝKLADOVÉ PROBLÉMY ÚPRAVY KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ A JEJICH MOŽNÁ ŘEŠENÍ
(červen 2015)

- přednášející: Prof. JUDr. Jan Dědič, CSc., partner KŠB a spoluautor rekodifikace

-----

ZPRÁVA O VZTAZÍCH A VÝKLADOVÉ PROBLÉMY
(leden 2015)

- přednášející: Prof. JUDr. Jan Dědič, CSc., partner KŠB a spoluautor rekodifikace 
                        Mgr. Jaroslav Míkovec, advokát KŠB

-----

NA CO SI DÁT POZOR PŘI UZAVÍRÁNÍ TRANSAKCÍ
(duben 2014)
- přednášející: JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D., řídící partnerka KŠB
                        JUDr. Jiří Horník, LL.M., partner KŠB

-----

JAK SE VČAS PŘIPRAVIT NA REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA
(únor 2013 a říjen 2013)
- přednášející:  JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D., řídící partnerka KŠB, 
                         Prof. JUDr. Jan Dědič, CSc., partner KŠB a spoluautor rekodifikace
                         Mgr. Jan Najman, LL.M. 

Akce a projekty, partnerství: