Podpora exportu v Moravskoslezském regionu

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. uspořádalo seminář "Podpora exportu v Moravskoslezském regionu", který se konal pod záštitou zmocněnce vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj doc. Ing. Jiřího Ciencialy, CSc. Seminář se uskutečnil 19. 6. 2015 v Ostravě v rámci doprovodného programu „Dny Ruska v Ostravě“.

Hlavní témata:

  • Možnosti a formy státní podpory exportu českých firem na zahraničních trzích a představení Jednotné zahraniční sítě MZV a CzechTrade.
  • Workshop a individuální konzultace účastníků semináře s řediteli zahraničních zastoupení ve vybraných teritoriích.


PREZENTACE

TISKOVÁ ZPRÁVA

Reportáž TV POLAR

Akce a projekty, partnerství: