Dopady ukončení těžby černého uhlí do podnikatelského prostředí MSkraje

16.10.2020

Krajská hospodářská komora MSkraje a Sdružení pro rozvoj MSkraje zpracovaly společný materiál „Ukončení těžby černého uhlí ve společnosti  OKD a.s. a jeho dopady do podnikatelského prostředí v MSK“.  Součástí dokumentu je také materiál „Jak po pandemii v MSK?" - navrhované aktivity pro rozvoj Moravskoslezského kraje“, jehož signatáři jsou Sdružení pro rozvoj MSK, KHK MSK, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska.  Všichni tito aktéři jsou připraveni spolupracovat na návrzích a výběru prioritních námětů a rozpracování jednotlivých pro náš kraj klíčových projektů. Dopis prezdenta Sdružení najdete zde

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: