Dopravní sekce

Sekce pracuje pod vedením Ing. Miroslava Bezděka, ředitele společnosti Dopravní projektování, spol. s r. o., která je členem rady sdružení.

Sekce se podílí na dopravních koncepcích a rozvojových programech. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem zpracovala přehledný grafický materiál "Priority přípravy a realizace významných komunikací a železničních tratí v rámci rozvoje transevropské sítě TEN-T. Tento materiál bude rozpracován pro nové rozpočtové období EU po roce 2013.

 

Kontakt:
Ing. Miroslav Bezděk
tel. 595 155 012
bezdek@dopravniprojektovani.cz

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: