Dopis prezidenta Sdružení

07.09.2020

Přečtěte si dopis prezidenta Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavla Bartoše k prioritám rozvoje kraje v době pouhelné. Současně je zde soubor námětů a projektových záměrů, koncipovaný jako návrh otevřeného dokumentu, který bude žádoucí doplňovat a upravovat tak, aby byl stále aktuální. Sdružení pro rozvoj MSK i Krajská hospodářská komora MSK jsou připraveni s vedením kraje a ostatními aktéry spolupracovat na výběru priorit i rozpracování jednotlivých námětů.

                                                           

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: