Společné zasedání představenstva a dozorčí rady KHK MSK

Společné zasedání představenstva a dozorčí rady KHK MSK

30.01.2019

Společné zasedání představenstva a dozorčí rady KHK MSK

 

 

 

Společné zasedání představenstva a dozorčí rady KHK MSK proběhne 30. 1. 2019 v zasedací místnosti Sdružení pro rozvoj MSK. 

Program jednání: 

1. Zahájení
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Představení činnosti Sdružení pro rozvoj MSK – R. Mácha
3. Kontrola usnesení
4. Informace z představenstva HK ČR
5. Informace o činnosti a plánech úřadu KHK MSK na rok 2019
6. Program RESTART
7. Různé
8. Diskuse, závěr

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: