Rozvoj spolupráce středních odborných škol a členských firem hospodářské komory

20.09.2018

Krajská hospodářská komora MSK, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a z. s. a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti si Vás dovolují pozvat k účasti na akci

Kulatý stůl na téma
Rozvoj spolupráce středních odborných škol a členských
firem hospodářské komory

V rámci tohoto diskusního fóra, které je určeno zástupcům firem, středních odborných škol a dalších institucí, budou projednávána témata související s problematikou prohlubování spolupráce mezi středními odbornými školami a firmami v Moravskoslezském kraji a zvyšováním provázanosti odborného školství se zaměstnavateli v kraji.


Termín: 20. září 2018 v čase 13.00 – 15.00


Místo: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (zasedací místnost v přízemí, Výstavní 8, Ostrava-Mar. Hory, mapa)


Projednávaná témata:
1. Pilotní projekt ověření prvků duálního vzdělávání v MSK (prezentace)
2. Výsledky dotazníkového šetření „Stav, potenciál a bariéry rozvoje prvků duálního vzdělávání realizovaného v partnerství SOŠ a zaměstnavatelů
3. Praktická příručka „Odborná příprava v prostřední firem – prvky duálního vzdělávání v praxi
4. Stávající podpora počátečního vzdělávání pro firmy (daňové úlevy, odpočty)
5. Propagace potřebných oborů, nabídka firem a škol
6. Různé, diskuse


Registrace: https://www.khkmsk.cz/registrace/ (registrace možná do 10.9.2018)
Účast ZDARMA.
Bližší informace: Ing. Ilona Honusová, e-mail: i.honusova@khkmsk.cz, tel.: 724 613 105

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: