REŽIM UKRAJINA

22.06.2018

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na diskusní fórum REŽIM UKRAJINA.

Akce a projekty, partnerství: