Řemeslné hry

15.05.2019

Projekt má za úkol zpopularizovat technické obory „černých“ řemesel mezi školami v Moravskoslezském kraji, propojit vzdělávací instituce s firmami působícími v téže oblasti průmyslu a tím v konečném důsledku podpořit žáky základních škol v procesu rozhodování se o své profesní budoucnosti tak, aby docházelo k postupnému odstraňování stávajících disproporcí na trhu práce.

Cílem je popularizací řemesel zvýšit zájem žáků základních škol o učební obory a zároveň zainteresovat podnikatelskou sféru a společně ve spolupráci s odbornými školami vybudovat v Moravskoslezském kraji základnu pro výběr budoucích kvalifikovaných řemeslníků.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: