Oderské fórum - Forum Odrzańskie

20.05.2015

Oderské fórum - Forum Odrzańskie se uskuteční v Bohumíně dne 20. 5. 2015.

Přeshraniční projekt Oderské fórum - Forum Odrzańskie.

Projekt, jehož iniciátorem a nositelem je Sdružení, je zaměřen na urychlení příprav projektu splavnění řeky Odry v úseku Koźle–Ostrava a s tím spojeného očekávaného dalšího hospodářského rozvoje území. 

Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: