KRAJSKÁ EXPORTNÍ KONFERENCE

KRAJSKÁ EXPORTNÍ KONFERENCE

25.09.2018

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a partnery Vás srdečně zve na

KRAJSKOU EXPORTNÍ KONFERENCI

 

Datum: 25. září 2018
Místo: Imperial Hotel Ostrava (Tyršova 1250/6, 702 00 Ostrava)

Hlavní témata setkání:
– Identifikace perspektivního trhu a průběh exportní transakce
– Identifikace partnera na cílovém trhu
– Nástroje exportního financování pro daný cílový trh
– Pojištění exportu, nástroje na zajištění exportní transakce

Registrace:
Na konferenci se můžete přihlásit nejpozději do 21. 9. 2018 zde: www.khkmsk.cz/registrace/
Kontaktní osoba: Ilona Honusová (e-mail: i.honusova@khkmsk.cz, telefon: +420 724 613 105)

Účastnický poplatek:
Člen HK ČR: 400,- Kč, Nečlen HK ČR: 600,- Kč (cena je uvedena včetně DPH)
Platba předem na účet: 373630443/0300, variabilní symbol: 1804

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: