Konference „OVZDUŠÍ bez HRANIC – POWIETRZE bez GRANIC”

22.05.2019

Sdružení pro rozvoj MSK je vedoucím partnerem projektu i-AIR REGION.

V jeho rámci vás zveme na konferenci zaměřenou na spolupráci klíčových institucí pro vytvoření společných nástrojů pro ochranu ovzduší ve společné části Slezska.

https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/konference-_ovzdusi-bez-hranic-_-powietrze-bez-granic_-127636/

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: