Jednání Rady Sdružení

22.06.2020

Poslední jednání rady Sdružení pro rozvoj MSK tohoto volebního období se uskuteční v pondělí 22. 6. 2020 ve 13,00 hodin v sídle naší členské organizace Magna Energy Storage, a.s. v průmyslové zóně František.

Nedílnou součástí programu setkání bude rovněž prezentace a prohlídka nově vybudovaného závodu na výrobu akumulátorů HE3DA s možností besedy s jejím managementem a klíčovými investory o dalším rozvoji a záměrech této společnosti.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: