Jednání 18. Výkonné rady MSPaktu

20.03.2015

20. 3. 2015 se uskuteční jednání 18. Výkonné rady MSPaktu.

Program jednání bude zaměřen na:

  • přípravu na programové období 2014+, výsledky jednání pracovních skupin MSPaktu, aktualizace strategie MSPaktu
  • národní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti v ČR – 25. 3. 2015 v Ostravě
  • informace o projektu „Partnerstvím ke zvýšení zaměstnanosti“
  • postup implementace teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR (pracovní skupina MPSV, Asociace teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR)

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: