CZECH REGIONAL MEETING

22.03.2018

Regionální start-up workshop o navázání mezinárodní spolupráce.

PROGRAM

 “Internationalization of V4 Start­-ups”

CZECH REGIONAL MEETING

Datum: 22.3.2018

Adresa: Impact Hub Ostrava, Sokolská tř. 1263/24, Ostrava 702 00

Mapa: ZDE

 

 

10.00-10.15 - Úvodní slova Českého vedoucího workshopu

- Hlavní body, myšlenky a cíle projektu a workshopu

Radúz Mácha - Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

 

10.15-10.45 - Prezentace „Networking V4 database“ a „Map of common V4 smart specializations“

- Téma: Národní a regionální spolupráce Česka, Polska, Slovenska a Maďarska (V jakých segmentech je možná účinná spolupráce? Jak a kde najít potenciální partnery pro společné projekty V4?)

Ewelina Widerska,The University of Dąbrowa Górnicza

 

10.45-11.15 - Představení projektových partnerů a národních společností, institucí pro spolupráci

The University of Dąbrowa Górnicza Polsko, Ewelina Widerska, Sebastian Kwaśniewski

Innoskart ICT Cluster Maďarsko, Réka Halas, Mónika Gortva-Kónya

Slovak Chamber of Commerce and Industry Žilina – Slovensko, Róbert Vydra, Branislav Čulák

 

11.15-13.00 - PREZENTACE ČESKÝCH ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKŮ, MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ, HEIS, SPOLEČNOSTÍ A DALŠÍCH INSTITUCÍ ZAJÍMAJÍCÍCH SE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRACI

- Impact Hub – Filip Goszler – Jak vznikaly start-upy v Ostravě

MSIC (Moravskoslezské inovační centrum) - Pavla Švancerová - Podpora inovací pro malé a sřední podniky v Ostravě

- CPI (Centrum podpory inovací) - Andrea Šimoníková - Greenlight projekty

Business Gate Academy – Dalibor Šimek - Spolupráce regionálních začínajících společností se Slezskou univerzitou

BusinessCon – Roman Šmířák - Sdílení příležitostí SMEs v Ostravě

- Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Ing. Dominik Vymětal DrSc. - 
Podpora zakládání malých a středních podniků a činnosti studentů

Enterprise Europe Network - Jan Skipala - Podpora mezinárodní spolupráce pro malé a střední podniky a začínající podniky

 

13.00 - Oběd

 

13.30-15.00- Volná diskuze, příležitosti mezinárodní spolupráce, prezentace firem, nápady pro spolupráci...

 

Účast na regionálním setkání je zdarma. Počet účastníků je omezen.


Zaregistrujte prosím do 16. března 2018 na email: rmacha@msunion.cz

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: