TRANS TRITIA úspěšně pokračuje

TRANS TRITIA úspěšně pokračuje

02.12.2019

Sdružení pro rozvoj MSK je vedoucím partnerem české strany mezinárodního projektu Trans TRITIA, jehož hlavním příjemcem je Evropské seskupení územní spolupráce TRITIA se sídlem v Cieszyně.  Cílem projektu je zlepšit informovanost, plánování a koordinaci mezi regionálními orgány, správci dopravních sítí a účastníky nákladní dopravy. Projekt je zaměřen na přeshraniční, nadnárodní i meziregionální spolupráci s cílem posílit hospodářskou a sociální soudržnost za účelem dosažení cílů definovaných ve strategiích Evropa 2020 nebo Bílé knize EU o dopravě.

http://www.msunion.cz/hlavni-aktivity/projekty/trans-tritia

Aktuální vydání Air Tritia Newsletter 11/2019 najdete na odkazu:

newsletter

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: