Zdržení dopravních staveb kvůli posudkům EIA negativně ovlivní celý region

13.04.2016

Oddálení budování důležitých silničních staveb v kraji kvůli sporům Česka s Evropskou komisí o nové posudky dopadů vlivů na životní prostředí - EIA – bude mít negativní dopad na celý region. Významným dopravním stavbám v kraji totiž hrozí zdržení i to, že přijdou o možnost financování z evropských fondů, protože musí přepracovat staré posudky EIA. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje na svém shromáždění proto vyzvalo premiéra ČR a zodpovědné ministry, aby situaci urychleně vyřešili a minimalizovali negativní dopady.

„Dobudovaná infrastruktura je podmínkou pro rozvoj regionu, který nejvíc z celé země zasáhla náročná restrukturalizace a další strukturální změny ho v následujících letech ještě čekají. Každá infrastrukturní stavba zapadá do jasně dané koncepce rozvoje kraje. Odklad výstavby připravených projektů ovlivní dopravní obslužnost, čistotu ovzduší, rozvoj podnikání i dopravní bezpečnost a zvýší nezaměstnanost,“ zdůvodnil prezident Sdružení Pavel Bartoš na shromáždění členů 12. dubna letošního roku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

„Vyzýváme proto vládu a další zodpovědné instituce, aby urychleně odstranily překážky bránící realizaci veřejně prospěšných dopravních staveb v našem regionu z prostředků OP Doprava 2014 – 2020,“ stojí v prohlášení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Zdržení výstavby a tedy i ztráta možnosti financování z EU hrozí u staveb, jejichž realizace má probíhat v letech 2016 až 2022 a má přijít na zhruba 25 miliard korun. Především se jedná o obchvaty Frýdku -Místku, Krnova, Opavy, které se mají začít stavět letos, dále o dokončení Prodloužené Rudné, R 48 i další stavby jako obchvat Karviné.  

„Nerozumím tomu a není mi jasné, proč se tento problém neřešil dříve, když se o něm vědělo,“ zdůraznil Pavel Bartoš.

Sdružení podniklo a podniká v celé záležitosti řadu kroků. „Dopravní sekce Sdružení se situací kolem problémů s novými posudky EIA u dopravních staveb od minulého roku intenzivně zabývá. Její členové předložili konkrétní návrhy, připomínkovali podkladové materiály pro další jednání s EK,“ popsal ředitel Sdružení Radúz Mácha.

Kromě problémů se zpožděním dopravních staveb v kraji se shromáždění členů, které je nejvyšším orgánem Sdružení a schází se jednou za rok, věnovalo aktuální situaci v OKD i hutních podnicích, zabývalo se hospodařením Sdružení a hodnotilo akce minulého roku. Členové rovněž hovořili o aktivitách a projektech, které Sdružení plánuje, připravuje a na kterých pracuje v letošním roce.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je jedno z největších zájmových uskupení v zemi a v současnosti má 131 členů.

 

 

Zdroj: 

Mgr. Karin Pelikánová

mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

gsm: +420 606 127 049

e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: