Velvyslanec Běloruska navštívil Ostravu, setkal se s představiteli kraje i podnikateli

20.11.2014

Podpořit vzájemnou obchodní výměnu i spolupráci mezi regiony – Moravskoslezským krajem a oblastmi Běloruska - bylo cílem jednodenní návštěvy mimořádného a zplnomocněného velvyslance Běloruské republiky v ČR Vasilije Markoviče, obchodního rady Běloruska v ČR Viktara Ševcova a jejich doprovodu. Běloruská delegace měla 20. listopadu v Ostravě nabitý program.

Kromě setkání s představiteli kraje, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje i například s vládním zmocněncem pro Moravskoslezský kraj se sešla s více než čtyřmi desítkami zástupců podniků a firem z regionu, kteří mají zájem navázat s Běloruskem obchodní styky.

„Bělorusko patří do skupiny Společenství nezávislých států, které je tvořeno devíti bývalými svazovými republikami. V těchto státech má Česko ohromný prostor pro obchodně ekonomickou spolupráci. Investiční příležitosti i exportní možnosti naší republiky a konkrétně Moravskoslezského kraje bychom měli proto více prezentovat v těchto zemích, návštěva pana velvyslance Vasilije Markoviče je k tomu dobrou příležitostí,“ uvedl ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúz Mácha.

Dopoledne 20.listopadu přivítali běloruskou delegaci náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Babka a Ivan Strachoň společně s ředitelem Sdružení pro rozvoj MSK Radúzem Máchou na krajském úřadě, kde při jednáních obě strany představili možnosti spolupráce v oblasti ekonomické, obchodní, ale i vědecko-technické a kulturní mezi Běloruskem a Českou republikou na úrovni krajů i obou zemí.  

„Perspektivu má zejména spolupráce Moravskoslezského kraje s Brestskou oblastí, tedy regionem na jihozápadě Běloruska. Velké možnosti vidíme například v rozvoji logistiky, samozřejmě také v kultuře a vzdělávání. Hovořili jsme i o možnostech spolupráce mezi univerzitami hlavně v technických oborech a v cestovním ruchu. Návštěva Beskyd, Jeseníků, lázní a dalších míst určitě stojí za to, turisty a návštěvníky z Běloruska rádi uvítáme,“ konstatoval 1. náměstek moravskoslezského hejtmana Josef Babka. Ocenil také způsob, jakým Bělorusko zorganizovalo letošní mistrovství světa v hokeji. „Příští rok se bude světový hokejový šampionát konat u nás, věřím, že se Ostrava zhostí role hostitele a pořadatele stejně dobře,“ dodal Josef Babka.

Odpoledne běloruská delegace navštívila Dolní oblast Vítkovice a setkala se podnikateli.  Velvyslanec informoval zástupce firem a podniků o potenciálu vzájemně výhodné spolupráce, dále je seznámil s tím, jak Bělorusko podporuje zahraniční investice, hovořil o právních předpisech, které v Bělorusku platí pro podnikání, a představil zajímavé projekty pro české podnikatele. Představitelé podniků a firem měli řadu otázek. Schází jim dostatek informací. „Nic nebrání většímu rozvoji naší obchodní spolupráce, překážkou může být jen někdy neobjektivní obraz, který Bělorusko v Česku má,“ míní Viktar Ševcov.

Český export do Běloruska roste, loni zaznamenal nový rekord ve dvacetileté historii vzájemných vztahů, když vzrostl na 9,5 mld. korun. Zatímco Bělorusko z hlediska nejvýznamnějších exportních destinací zaujímá v Česku 33. příčku, Česko je 9. nejvýznamnějším dovozcem do Běloruska. K perspektivním oblastem, kam může směřovat český export, patří vedle strojírenství především klasická i jaderná energetika, chemický a petrochemický průmysl, modernizace dopravní infrastruktury a technologie pro zemědělství a potravinářský průmysl.

 

 

Zdroj:

Karin Pelikánová,
mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
gsm: +420 606 127 049
e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: