Třetí setkání malých a středních podnikatelů BusinessCon proběhne v Beskydech

12.10.2017

středních podnikatelů, kteří chtějí sdílet své podnikatelské zkušenosti a inspirovat se a učit navzájem. Koná se 13. a 14. října v Beskydech v hotelu Freud na Ostravici a organizačně se na akci podílí kromě platformy BusinessCon také Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Asociace malých a středních podnikatelů.

„Formát konference je naprosto unikátní a jedinečný,“ řekl Roman Šmiřák, předseda spolku BusinessCon. Těžiště diskuzí je u kulatých stolů a v následných workshopech. Nejedná se totiž o konferenci postavenou na přednáškách, sedmdesát procent programu tvoří diskuzní kulaté stoly a další interakce s řečníky i účastníky. Na konferenci se představují konkrétní případové studie na témata, která firmy v praxi řeší, a to pod záštitou garanta daného tématu. U kulatých stolů účastníci vždy najdou někoho, kdo je v některé oblasti dál než oni a mohou se od něj učit. Konference má letos stejně jako v předchozích letech tři oblasti zájmu. Jsou jimi: Budoucnost podnikání ve světě digitální revoluce. Kultura spolupráce. A posledním tématem je-Firma stojí na lidech – jak přitáhnout ty správné?

Konference je součástí celoročních setkávání, která umožňují postupně růst ve všech oblastech, ve kterých to daná firma potřebuje. „Platforma BusinessCon chce spolu s účastníky měnit podnikatelskou kulturu v České republice v kulturu spolupráce a vzájemné podpory,“ dodal Roman Šmiřák. 

 

Zpracovala: 

Karin Pelikánová, mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

gsm: +420 606 127 049,

e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: